Avveckla förmånsbilarna, Trelleborg!

8/7: Avveckla förmånsbilarna, Trelleborg!

Trelleborg är den kommun i Skåne som har flest förmånsbilar. Dessutom har flera chefer i kommunen fritt drivmedel också när bilen används privat. Gröna Bilister uppmanar kommunen att skyndsamt avveckla förmånsbilarna och ta betalt för drivmedlet.

Trelleborgs kommun har 14 förmånsbilar, mot 10 i Malmö stad och inga alls i Lund. Förmånsbilarna har låga miljökrav och för tre av dem ingår dessutom gratis drivmedel. I kommunens kommande förmånsbilspolicy ska det fria drivmedlet bort och krav ställs på miljöbilar. Bra, men inte tillräckligt långtgående, anser Gröna Bilister.

– Det finns inget skäl att ha just bilar som förmån till sina anställda, och Trelleborg bör avveckla förmånsbilarna istället för att bara ställa miljökrav på dem. Den som har bil som förmån betalar inte hela kostnaden för vare sig bilen eller bränslet, och det leder till att man kör onödigt mycket. En lägsta ambitionsnivå måste vara att Trelleborg inte längre ska vara omskrivet som kommunen med de många förmånsbilarna, säger Cecilia Carlqvist vd för Gröna Bilister.

Gröna Bilister uppmanar också kommunen att slå fast ett tydligt mål för att minska det totala antalet körda mil – oavsett vilket bränsle en bil går på är det bättre för miljön om den får stå still. Trelleborg föreslås ansluta sig till kampanjen ”Inte Bilen Under Milen”, som handlar om att underlätta för medborgarna att låta bilen stå.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17