Avveckla miljöbilsundantaget från trängselavgifter – men med förnuft!

18/8: Avveckla miljöbilsundantaget från trängselavgifter – men med förnuft!

I finansdepartementets promemoria föreslås att miljöbilar som säljs eller byter ägare från årsskiftet förlorar avgiftsbefrielsen, medan övriga miljöbilar behåller undantaget t o m år 2012. Gröna Bilister stödjer förslaget att fasa ut miljöbilarnas undantag, men är kritiska till det sätt som föreslås. Bilens miljöegenskaper bör vara avgörande, anser organisationen.

– Bilens miljöpåverkan borde vara styrande för om den ska betala avgift eller inte, men med finansdepartementets förslag blir det tvärtom – nästa generations miljöbilar med lägre klimatpåverkan måste betala trängselavgift medan de tidiga etanolbilarna med ganska hög förbrukning slipper. Det är bakvänt tänkt och skickar fel signaler till marknaden, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister är också kritiska till att stora SUV:ar som tar mycket plats och har hög klimatpåverkan är avgiftsbefriade till och med 2012 om de har hybridteknik eller kan framföras med etanol och inte byter ägare tills dess.

– Ändrade ägandeförhållanden är en usel grund för att avgöra om en miljöbil ska betala trängselavgift eller inte, särskilt om man inte skärper trängselskattelagens definition av vad som räknas som miljöbilar.

Gröna Bilister påminner också om den debatt som varit om trängselskatternas fördelningspolitiska effekter, utifrån att finansdepartementets förslag är fördelningspolitiskt negativt. I takt med att det kommer ut begagnade miljöbilar på marknaden kan kundgrupper som inte har råd att köpa ny bil välja miljöbil, men de får då inte undantag från trängselavgifterna – till skillnad från den som köpt ny miljöbil.

Gröna Bilister bedömer att det de kommande åren kommer nya typer av elbilar, plug-inhybrider och bränslecellsbilar, och ser det som onödigt att helt utesluta möjligheten att också efter år 2012 gynna dessa fordon med trängselskattebefrielse.

– Elbilar och plug-inhybrider har minimala utsläpp i närområdet, vilket bidrar till bättre innerstadsluft. Varför frivilligt stryka möjligheten att skynda på introduktionen av dessa bilar?, undrar Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Gröna Bilister föreslår en alternativ utfasning av miljöbilsundantaget, som börjar samma datum som föreslås i promemorian, men som fasar ut undantaget utifrån miljö- och hälsoprestanda. Det kan t.ex. ske enligt följande steg:

1)      Samtliga miljöbilar som inte uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition. Detta gäller bl.a. stora SUV:ar med hybridteknik eller som kan framföras på etanol (2009).

2)      Bilar som inte till minst 70 procent tankas med avsett förnybart bränsle och bilar som framförs med dubbdäck vintertid, liksom Göteborgs stad (2009).

3)      Bilar som framförs med förnybara drivmedel men vid bensindrift förbrukar över 0,73 liter bensin per mil, den troliga gränsen för nästa miljöbilsdefinition (2010).

4)      Samtliga bilar med förbränningsmotor (2012).

Gröna Bilisters synpunkter utvecklas vidare i föreningens remissvar.

 

FÖR VIDARE INFORMATION:
Gröna Bilisters Mattias Goldmann 070-309 00 45. Se även www.gronamobilister.se.