Biogasen kan göra Skellefteå Sverigebäst på grön bilism!

24/2: Biogasen kan göra Skellefteå Sverigebäst på grön bilism!

Den 28 februari invigs Skellefteå kommuns biogasanläggning. Biogasen ger Skellefteå möjligheter att bli Sverigebäst på grön bilism, enligt Gröna Bilister.

– Invigningen av biogasanläggningen är en stor dag inte bara för Skellefteå, utan för Sverige och faktiskt världen. Förutom att det blir världens nordligaste biogasanläggning, så är den helintegrerade lösningen värd studiebesök från när och fjärran. Än bättre blir det om man utnyttjar den nya möjligheten att bli Sverigebäst på grön bilism, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Gröna Bilister slår fast att biogasanläggningen ger Skellefteå möjlighet att bli en verkligt ledande miljöbilskommun, kanske rentav bäst i landet. Kommunen bör då byta ut praktiskt taget hela fordonsflottan mot miljöbilar, i sin upphandling av färdtjänst och skolskjuts ge förtur för bolag med biogasbilar och delfinansiera merkostnaden för medborgare som köper miljöbil.

­- Skellefteå har redan kommit en bit på väg genom att miljöbilar har gratis parkering. Det innebär inte bara en klar besparing för den som kör miljöbil utan också ett enklare liv med mindre strul med p-automater, mindre brådska att ”lägga pengar på bilen” och mindre oro för P-böter. Med biogasanläggningen finns förutsättningar att få en heltäckande, offensiv miljöbilssatsning, säger Mattias Goldmann.

Skellefteås biogassatsning tillkom delvis tack vare att det under en rad år funnits statliga klimatinvesteringsbidrag att söka, varav en betydande del gått till biogasanläggningar och tankställen för biogas. Nu är dessa bidrag hotade – medel för utbyggnad av gasmackar är bara säkrade ett par månader till och delar av regeringen vill lägga ner hela klimat­investeringsprogrammet. Gröna Bilister uppmanar därför Skellefteå att uppvakta regeringen för att bidraget ska finnas kvar.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.
Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns här.