Blekinge nya bilar: 2 % lägre klimatpåverkan första halvåret

21/10: Blekinge nya bilar: 2 % lägre klimatpåverkan första halvåret

Blekinges genomsnittliga koldioxidutsläpp från nya bilar köpta under första halvåret 2009 var nu 148,4 gram per kilometer jämfört med rikets 154,5 gram. Värdet för Blekinge är därmed bästa i landet bland länen. Klimatpåverkan från nybilsförsäljningen i länet första halvåret 2009 var 2 procent mindre än medelvärdet för hela 2008. På nationell nivå minskade utsläppen med 2,8 procent.

– De svenska utsläppen från nya bilar har varit högst i Europa, men nu minskar de rekordsnabbt. Andelen bilar som går på etanol och biogas ökar och vi väljer allt snålare bilar. Sverige har den snabbaste omställningen till klimatsmart bilism i hela Europa, även om det fortsatt är lång väg kvar, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Under första halvåret registrerades 1202 bilar i Blekinge län. Koldioxidutsläppen för nya bilar har minskat med 2 procent i Blekinge mot 2,8 procent i riket enligt Naturvårdsverkets, Vägverkets och Konsumentverket nya Bilindex, som räknar med den faktiska klimatnytta biobränslen gör.
Gröna Bilister räknar med en fortsatt snabb minskning av koldioxidutsläpp från bilar den närmaste tiden.

– Även om flera nya miljöbilar kommer ut i handeln den närmaste tiden är miljöbilsutvecklingen på längre sikt hotad. Regeringen har tagit bort miljöbilspremien och föreslagit att undantaget för miljöbilar från trängselskatter ska avvecklas snabbare än vad riksdagen tidigare beslutat. Det är ledsamt att regeringen blir rädd när det börjar gå riktigt bra, säger Cecilia Carlqvist.

De kommuner i Blekinge län där klimatpåverkan har minskat genom nybilsförsäljning är Karlskrona, Olofström och Ronneby. I Sölvesborgs kommun har man istället ökat sin klimatpåverkan.

 

För ytterligare information kontakta:

Cecilia Carlqvist, vd, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se

Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister

Källa: http://www.naturvardsverket.se/sv/Nedre-meny/For-press/Pressmeddelanden/Nya-bilars-klimatpaverkan-fortsatter-att-minska/