Boden bör se positivt på lokal etanolproduktion

12/9: Boden bör se positivt på lokal etanolproduktion

– En etanolsatsning i Boden skulle gynna miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att folkpartiets Ragnar Engman i en motion föreslår att Bodens kommun snabbutreder lokal etanoltillverkning och uppvaktar berörda departement med begäran om lokalisering av etanolindustri.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger det lokala arbetstillfällen. Särskilt intressant är en produktion i norra delen av Sverige, där det är naturligt att basera etanolproduktionen på skogsråvara, som kan tillhandahållas lokalt och generellt sett är än bättre för miljön än jordbruksbaserad etanol.
 
Kommunstyrelsen i Boden anser i sitt svar motionen som ”besvarad”, vilket Gröna Bilister inte ser som tillräckligt aktivt. Kommunen bör ta tag i frågan, inte lägga den till handlingarna, slår Gröna Bilister fast.
 
Gröna Bilister påpekar att en kustnära placering i normalfallet är klart gynnsam för etanolproduktion.
 
– Etanol ska produceras där transporten till kunden kan ske så miljövänligt som möjligt, och det är ofta sjövägen. För att ytterligare minimera miljöbelastningen bör värmen och ångan från anläggningen användas i kraftvärmevärket. Slutligen är det viktigt att det finns en stark lokal efterfrågan, och här kan kommunen bidra genom att aktivt och systematiskt gynna grönare bilism, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv