Bohusläning ska få fler att ha miljö i tanken

26/4: Bohusläning ska få fler att ha miljö i tanken

Christoffer Widegren från Stora Höga i Bohuslän har i helgen blivit omvald till Gröna Bilisters styrelse vid organisationens årsmöte i Hässleholm. Christoffer, civilingenjör inom logistik, vill minska miljöpåverkan från gods- och persontransporter och utveckla rutiner som leder till minskat resande och ökad andel kollektivtrafik.

Utvecklingen av miljöfordon har varit mycket god, men det finns fortfarande mycket att göra – t.ex. beträffande marknaden för gasdrivna fordon, säger Christoffer Widegren styrelseledamot i Gröna Bilister.

Under året kommer Gröna Bilister driva frågan om utvecklade fördelar för den som köper en miljöbil och med att få fram en nationell, tydlig och strängare miljöbilsdefinition. Organisationen kommer även att granska hur kommunerna arbetar med att skapa förutsättningar för grönare bilism.

Nya ledamöter i Gröna Bilisters styrelse är Europaparlamentarikern Anders Wijkman, Chalmersdoktoranden Frances Sprei, samt Tobias Smedberg, pr-konsult från Stockholm.

Omvalda till ytterligare en verksamhetsperiod är ordföranden Jakob Lagercrantz från Alingsås, Eva Håkansson från Nynäshamn och Denver Colorado, Christoffer Widegren från Stora Höga, Kristina Birath från Ronneby samt Martin Prieto från Älvsjö.

För ytterligare information kontakta:
Christoffer Widengren
Tfn: 070-226 06 55

Cecilia Carlqvist, vd
Tfn: 070-271 35 17
Mail: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se