Borg målar en ljus vision för Sverige, men släcker ljuset för miljöbilarna

13/4: Borg målar en ljus vision för Sverige, men släcker ljuset för miljöbilarna

I vårpropositionen utmålar Finansminister Anders Borg en ljus vision för Sverige, men propositionen saknar helt en vilja att stötta fortsatt miljöutveckling av fordonsparken. Detta trots att regeringen i propositionen anger att klimatfrågan är ”en av vår tids största utmaningar”.

– Miljön tar stryk i vårpropositionen, på alla punkter drar Finansministern bort stöden för miljöfordon, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Det finns många förlorare idag, inte minst svenskt näringsliv som legat i spetsen för miljöfordonsutvecklingen till den svenska miljöpolitiken.

Vårpropositionen har få nyheter, men en gäller det sänkta förmånsvärdet för miljöbilar. Regeringen beslutar att avsluta stödet till etanolbilarna, men behåller för el, hybrid och gasbilar. Det sänkta förmånsvärdet gäller dock bara i två år till, trots att företagens bilinköp gör med leasingperioder på tre år.

– Inte ens här förstår alliansregeringen marknadens villkor, kommentarer Lagercrantz. Nu försvinner det sänkta förmånsvärdet mitt under leasingperioden för bilar som köps redan i år. Det ger inga tydliga signaler till marknaden. Regeringen stoppar huvudet i sanden och förlorar initiativet.

Det stigande bränslepriset visar hur oerhört känsligt transportsystemet är i sitt oljeberoende. Att stänga dörren för alternativa bränslen är att beröva våra barn möjligheten att köra bil.

Gröna Bilister har skrivit ett detaljerat förslag till regeringen, utformat så att det är neutralt för statskassan, och som gynnar bränslen och bilar efter deras miljöprestanda.. Huvudpunkterna i detta förslag är:

– Registreringsskatt enligt teknikneutral bonus-malusmodell

– Skärpt miljöbilsdefinition: 100 g CO2/km

– Förlängd förmånsreduktion för etanol- och gasbilar

– Utred ny, klimatbaserad förmånsbeskattning

– Inför supermiljöbilspremien nu, som en del av bonus-malus

– Räkna in biodrivmedels klimatnytta i alla definitioner

– Ta bort skattekilen för låginblandning

Förslaget i sin helhet finns på följande länk: www.gronamobilister.se/budget2011  

 

För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz,
Gröna Bilister: 0708-173 808.