Bort med fulhyrbilarna från Gotland!

20/12: Bort med fulhyrbilarna från Gotland!

Gotlands kommun och Swedavia bör säga upp avtalen med hyrbilsfirmor med miljö- och trafikfarliga bilar. Det anger Biluthyrarna Sverige och Gröna Bilister.

I Sverige finns ungefär 28 000 personhyrbilar, varav 18 000 är miljöbilar, 70 %. Praktiskt taget alla hyrbilar har högsta säkerhetsbetyg. Gotland är enda stället i Sverige med stora biluthyrare som tycks strunta i miljö och trafiksäkerhet.

– Wisby Biluthyrning och Mickes Biluthyrning har gamla bilar med hög miljöpåverkan och tveksam säkerhet, många av dem upp emot 30 år gamla och utan katalysator. Det är dags för Swedavia och

Gotlands kommun att säga upp bekantskapen med dem, säger Roger Ekdahl, vd för Biluthyrarna Sverige.

Swedavias miljömål inkluderar att ”gå mot nollutsläpp av fossilt CO2 år 2020”. De ger miljörabatt för fordonstillstånd på flygplatsen, förbättrar tillgången på förnybara drivmedel, ställer miljökrav vid transportinköp och ställer allt högre miljökrav på taxi. Men hyrbilarna är en blind fläck, vilket uthyrarna av undermåliga bilar utnyttjar. Gotland är en ekokommun och hela öns energiförsörjning ska vara klimatneutral senast 2025. Minst 5 % av fordonsparken ska varje år övergå till förnybara drivmedel, och kommunen vill bli ett försöksområde för miljöanpassade fordon.

– Gotlands kommuns arbete för hållbar bilism imponerar, men hyrbilarna är en blind fläck de behöver arbeta med. Det är pinsamt att både kommunen och flygplatsen erbjuder plats åt fulhyrbilarna, och skamligt att dessa bilar får marknadsföra sig genom kommunen, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Biluthyrarna Sverige och Gröna Bilister uppmanar Swedavia att avsluta avtalet med Wisby Biluthyrning och meddela Mickes Biluthyrning att de inte är önskvärda på flygplatsen, medan kommunen inte bör erbjuda mark till ful-biluthyrning och inte låta dem marknadsföra sig genom kommunens kanaler.

– Båda företagen bör självklart välkomnas tillbaka den dag de uppfyller samma miljö- och säkerhetskrav som branschen i övrigt, men i nuläget är det svårt att förstå hur Swedavia och kommunen kan godta dem, avslutar Roger Ekdahl.

Biluthyrarna Sveriges presenterar på sin webbplats en PM som ger utförligare information i frågan.

För ytterligare information, kontakta:

Roger Ekdahl, Biluthyrarna Sverige, 08-732 43 90 eller roger.ekdahl@biluthyrarna.se

Mattias Goldmann, Gröna Bilister, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronamobilister.se