Bravo, Länsstyrelsen i Jönköpings län – tankar miljöbilarna rätt

21/5: Bravo, Länsstyrelsen i Jönköpings län – tankar miljöbilarna rätt!

Länsstyrelsen i Jönköpings län tankade 2009 sina biogasbilar till 94 % med biogas, mot den tidigare nivån på 60-80%. Gröna Bilister är imponerade och uppmanar andra myndigheter att säkerställa samma höga tankningsgrad.

Den senaste tiden har det hörts många larm om att etanol- och gasbilar tankas med bensin, som tidvis varit billigare eller mer lättillgänglig. Därför är Gröna Bilister särskilt glada att Jönköpings länsstyrelse kan visa upp att deras gasbilar till 94 procent tankats med biogas, enligt länsstyrelsens nya miljöbokslut för år 2009.

– En gas- eller etanolbil gör nytta bara om den tankas rätt, och här slarvade alltför många under 2009. Jönköpings länsstyrelse har gjort rätt för sig, till glädje för det globala klimatet och den lokala miljön. Vi uppmanar andra myndigheter att säkerställa att deras bilar tankas rätt i lika hög grad, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Den som byter från bensin till etanol minskar sina utsläpp av fossil koldioxid med drygt 50 procent, medan biogas minskar klimatpåverkan med 85 procent, enligt Naturvårdsverkets och Trafikverkets beräkningar.

Under år 2009 minskade Länsstyrelsens utsläpp av koldioxid med tre ton jämfört med föregående år, trots att resandet har ökat till följd av höjda kontrollfrekvenser och centraliserad djurskyddstillsynen. Minskningen har åstadkommits genom att välja miljöbilar när man hyr bil, med fokus på förnybara drivmedel, och att de gasbilar som köptes in år 2008 till 94 procent tankats med gas.

Gröna Bilister föreslår sen tidigare att enbart de som huvudsakligen tankar sina etanol- och gasbilar med avsett bränsle ska få lokala miljöbilsförmåner. Sådana lokala föreskrifter finns redan i bl.a. Göteborg, Karlstad och Östersund.