Budgetproppen: Vidga supermiljöbilspremien!

26/8: Budgetproppen: Vidga supermiljöbilspremien!

Miljöminister Carlgren öppnar för att vidga supermiljöbilspremien så att den också gäller taxi, hyrbilar och bilpooler, och vill tillföra 100 extra miljoner. Gröna Bilister ger eldunderstöd, men vill också ha besked om framtida förmånsbeskattning, drivmedelsbeskattning och miljöbilsdefinition.

– Hittills i år har det bara registrerats 138 elbilar i Sverige, mot över tusen i Norge. Elbilar som skulle ha sålts i Sverige skeppas nu till Norge, vilket pekar på att vi måste ha mycket bättre styrmedel för elbilar, säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister ställer sig bakom Carlgrens förslag att vidga supermiljöbilspremien så att den inte bara gäller privtpersoner utan också gäller taxi, hyrbilar och bilpooler, med totalt 300 miljoner kronor i budget.

– Supermiljöbilspremien bör vara för alla, precis som fordonsskattebefrielsen, men Carlgrens förslag är ett viktigt steg i rätt riktning. Dessutom bör premien vara teknikneutral, precis som en lång rad remissinstanser föreslagit, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister uppmanar också regeringen att i budgetpropositionen klargöra vad som händer med förmånsbeskattningen och drivmedelsbeskattningen efter 2013, då de nuvararande villkoren löper ut, och att bjuda in till breda samtal kring nästa miljöbilsdefinition.

Gröna Bilisters huvudförslag:

· Inför registreringsskatt enligt teknikneutral bonus-malusmodell

· Skärp miljöbilsdefinitionen till 100 g CO2/km

· Förläng förmånsreduktionen för etanol- och gasbilar

· Utred ny, klimatbaserad förmånsbeskattning

· Vida supermiljöbilspremien till att gälla alla

· Räkna in den verkliga klimatnyttan för biodrivmedel i alla definitioner

· Ta bort skattekilen för låginblandning av etanol och biodiesel

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808, Mattias Goldmann 070-309 00 45 eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.