Bygg ut biogas i Blekinge!

4/3: Gröna Bilister gör gemensam sak med bilhandeln: Bygg ut biogasen i Blekinge!

Blekinges bilhandlare begär fler gasmackar. Nu gör Gröna Bilister gemensam sak med dem och föreslår Blekingekommunerna att skyndsamt etablera fler gasmackar, med prioritet för Karlskrona och Ronneby.

Den mest sålda miljöbilen hittills i år är gasdriven, med stor miljö-, klimat- och hälsonytta. Men för stora delar av Blekinge är den inte relevant. Länets enda gasmackar finns i Olofström och Karlshamn. Det går varken att tanka gas i Karlskrona, Ronneby eller Sölvesborg.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Därför uppmanar vi Blekingekommunerna att se till att biogasen byggs ut, med egna initiativ eller tillsammans med andra aktörer, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister. Gröna Bilister har utsett biogas till Bästa Bränsle.

Karlskrona och Ronneby utreder om de gemensamt kan tillverka biogas, som kan uppgraderas till fordonsgas och säljas i de båda kommunerna. Gasbolaget E.On planerar en gasmack i Karlskrona, men först år 2012.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Blekinges nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunerna slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Blekinge fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

  • 500 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Blekinge bör kunna nå 500 gasbilar till år 2012, varav uppemot 200 i kommunal drift.
  • Fem mackar. Två gasmackar i länet räcker inte för vare sig privatbilister eller taxi. Fem mackar i Blekinge bör uppnås till år 2012.
  • Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.
  • Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Blekingekommunerna bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.
  • Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.


Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Det är trist att en stor del av Blekinges bilister i praktiken inte kan välja dem, säger Cecilia Carlqvist.