Charity Rating-priset till Gröna Bilister

4/12: Charity Rating-priset till Gröna Bilister

Gröna Bilister är vinnare av det första Charity Rating-priset, som går till ideella miljöorganisationer som arbetar effektivt och har goda förutsättningar att nå sina mål.

– Vi har enorm medvind i vårt arbete för grönare bilism och priset sporrar oss att orka ännu mer. Priset är också ett viktigt besked till våra medlemmar, till de gröna företag vi samarbetar med och de många kommuner vi bistår i omställningsarbetet, att de gör rätt i att ge oss sitt förtroende, säger Martin Prieto Beaulieu, styrelseledamot som tog emot priset för Gröna Bilisters räkning.

Charity Ratings motivering lyder:

”Gröna Bilister är en kompetent och proaktiv organisation som baserar mycket av verksamheten på ideella insatser. Organisationen fungerar väl och förvaltar sina ekonomiska tillgångar på ett bra sätt. Gröna Bilister har i hög grad visat sig kunna påverka bilindustrin i grön riktning. Det är troligt att organisationen även i framtiden kommer att kunna påverka det svenska transportsystemet i en miljömässigt positiv riktning.”

Priset delas med Nordens Ark och Hållbar Utveckling Skåne.

Gröna Bilister ser priset som ett viktigt stöd i arbetet för att rädda både klimatet och bilen.

– Gamla tiders bilistorganisationer har skapat en konstlad motsättning mellan bilism och miljö, och har motarbetat sådan självklarheter som blyfri bensin och katalysatorns införande. Deras motstånd mot trängselavgifter kommer snart att kännas lika pinsamt. Vi är övertygade om att framtidens bilism utvecklas bäst av att ställa hårda miljökrav på bilen, och priset stärker oss i övertygelsen, säger Martin Prieto.

Charity Rating är en oberoende ideell förening som analyserar och utvärderar den ideella sektorn för att ge givare bättre beslutsunderlag. De tar fram information, analyser och utvärderingar som hjälper privata givare och företag att välja rätt organisation för sitt engagemang.

För ytterligare information: Kontakta Martin Prieto Beaulieu 0702-132 055 (Mattias Goldmann, 070-309 00 45).