Dom klargör rättsläget: Kommuner och landsting får delfinansiera etanolmackar

7/9: Dom klargör rättsläget: Kommuner och landsting får delfinansiera etanolmackar

Länsrätten i Dalarnas län slår fast att Dalarnas läns landsting fick ge bidrag till bensinbolag som satte upp etanolpumpar i Falun, Mora och Avesta. Domen öppnar upp för ökat miljöbilsengagemang från Sveriges kommuner och landsting, anger Gröna Bilister.

– På många håll i landet har det funnits en oklarhet om vad kommuner och landsting egentligen får göra för att gynna miljövänligare bilism. Ett område som ifrågasatts har varit om man får delfinansiera etanolpumpar för att skynda på bensinbolagens etablering. Domen från länsrätten i Dalarna undanröjer tvivlet – det är fritt fram och fler bör överväga att ta efter Dalarnas agerande. Det säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.
 
Privatpersonen Bo Lindebert hade till länsrätten ifrågasatt om landstingets bidrag på 40 000 kronor per etanolpump stämmer överens med kommunallagen. Landstinget angav att fler etanolpumpar var viktigt både för att minska miljö- och hälsopåverkan från trafiken generellt, och för att underlätta landstingets egen omställning till miljöbilar.
 
Länsrätten anger i sitt beslut att ”Länsrätten finner inte visar att ifrågavarande avtal innefattar något beslut som är överklagbart enligt 10 kap. 2 § kommunallagen. Överklagandet skall därför avvisas. Länsrätten saknar skäl att meddela några förelägganden till landstingets revisorer på sätt Bo Lindebert begärt i målet. Hans begäran i detta hänseende skall därmed också avvisas”.
 
– Domen är glasklar och bör skicka en tydlig signal till kommuner och landsting att våga gynna också bensinbolag och bilhandel där det krävs för att få fart på omställningen till miljöbilar och grönare bilism, säger Mattias Goldmann.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men både etanol och biogas är avsevärt billigare än bensin. Dessutom vet vi att oljepriset långsiktigt går upp, så den som byter till biobränslen nu har tagit en billig försäkring mot skenande drivmedelskostnader. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner och landsting fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas – och det bör vara självklart för Dalarnas landsting att fortsätta ett kreativt arbete för att i snabb takt fasa ut bensinbilarna!
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv