Ekerö Taxi: Byter till 100 % miljöbilar

27/4: Ekerö Taxi: Byter till 100 % miljöbilar

Ekerö Taxi har beslutat att byta till enbart miljöbilar i sin taxiflotta. Gröna Bilister är starkt positiva och uppmanar alla att göra ett aktivt grönt taxival.

– En taxibil kör cirka 10 000 mil per år, som sju vanliga bilar. Därför är det viktigt att de är snabba att ställa om i grön riktning, och väldigt glädjande med positiva exempel som Taxi Ekerös beslut att byta till enbart miljöbilar, säger Martin Prieto Beaulieu, taxiansvarig i Gröna Bilisters styrelse.

Taxi Ekerö har totalt 40 fordon. Av dessa är idag endast 20 procent miljöbilsklassade, vilket är långt efter konkurrenter som Taxi 020 och Taxi Stockholm. Målet att inom två år ha enbart miljötaxi står dock inte konkurrenterna efter.

Gröna Bilister uppmanar alla större köpare av taxiresor att påskynda omställningen till miljötaxi.

– Stockholms läns kommuner är ganska bra på att ställa miljökrav när de upphandlar färdtjänst och skolskjuts, men det går att göra mer. Och alltför många företag och privatpersoner ställer fortsatt inga miljökrav när man väljer taxi. Om vi alla begär miljötaxi påskyndas omställningen, säger Martin Prieto
Beaulieu.

Gröna Bilister poängterar att det också inom miljöbilar finns stora miljömässiga skillnader och uppmanar Taxi Ekerö att i första hand välja biogasbilar, med den absolut lägsta klimatpåverkan av de bränslen som finns på marknaden idag.

Gröna Bilisters undersökning av taxibranschen visar att cirka 40 procent av landets taxibolag inte har några miljöbilar alls, drygt 70 procent taxibolag har max 25 procent miljöbilar. Bara tre mindre taxibolag har enbart miljöbilar. Bara sju procent av bolagen förbrukar mer förnybara än fossila drivmedel och bara två procent av bolagen förbrukar enbart förnybara drivmedel. Knappt vart fjärde taxibolag erbjuder sina kunder att beställa miljötaxi och bara två taxibolag erbjuder sina kunder att klimatkompensera sina resor.

Gröna Bilister har också frågat taxibolagen vem de bedömer som särskilt pådrivande för omställningen till grönare taxi. Det är ingen smickrande läsning för landets kommuner, som upphandlar ungefär hälften av alla taxiresor i form av bl.a. skolskjuts och färdtjänst. Över 40 procent av taxibolagen ger kommunerna det allra lägsta betyget och inte ens fem procent ger dem det högsta betyget, med medelvärdet 2,29 på en femgradig skala. Landstingen får nästan lika dåligt betyg; 2,45.

Gröna Bilister uppmanar också taxibolagens branschorgan Taxiförbundet att skärpa kriterierna för märkningen ”Säker Grön Taxi” som i nuläget inte ens bryr sig om vilket bränsle taxin använder.

Rapporten om taxis miljöarbete finns på www.gronamobilister.se/rapporter