Energimyndighetens kvotpliktsutredning presenterad: Gröna Bilister befarar dödsstöten för den svenska miljöbilsboomen

16/9: Energimyndighetens kvotpliktsutredning presenterad: 

Gröna Bilister befarar dödsstöten för den svenska miljöbilsboomen.Idag presenterade Energimyndigheten sin utredning kring ett kvotpliktssystem för biodrivmedel. Utredningen föreslår att biodrivmedel inte längre undantas från energiskatt, och att ett kvotsystem skall garantera en nivå på 5,4% till 7,2 % 2020. Lite olika för bensin och diesel.

– Om inte regeringen snabbt presenterar en övergripande miljöfordonspolitik som stöttar de rena biobränslebilarna kommer detta att vara dödsstöten för den svenska miljöfordonsboomen, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Om så sker har regeringen schabblat bort de senaste femton årens pionjärarbete hos företag, bilföretag och enskilda individer.

Utredningen öppnar för att ”överväga fortsatt skattebefrielse även för höginblandade flytande biodrivmedel”, men detta har en svagare skrivning än stöd till gas eller eldrift.

– Vi tycker att det är självklart att de höginblandenade bränslena måste få fortsatt skattebefrielse efter 2013 om de klarar EUs grundkrav. Det komemr bli minst sagt svårt att nå målen annars.

Utredningens syfte är att finna nya former för att klara EUs mål om att 10% av tillförd energi till transportsektorn skall komma från biobaserade källor. Den gångna utvecklingen i Sverige har dock varit å stark att Sverige redan 2011 verkar nå detta mål.

– Det är bra att låginblandat blir kvotpliktigt och inte skattebefriat, men det räcker inte med låginablanding för att Sverige ska nå 10 %-målet.

Regeringen har ett jätteansvar att sätta fortsatt utmanande mål, där 20% biobaserad energi i transportsektorn är ett mål som både industrin och miljöintressen tror är möjligt, avslutar Lagercrantz. Att låta bli att agera är lika med att sänka den svenska miljöutvecklingen, och rätta in Sverige i den grå massan av länder som har alldeles för passiva miljömål.

För ytterligare information, kontakta Jakob Lagercrantz på Svenska mässan under World Bioenergy och Clean Vehicles & Fuels i Älvsjö. På tel 0708-173 808.