Eskilstuna bör satsa på biogas

16/8: Eskilstuna bör satsa på biogas

– En utvidgad satsning på biogas i Eskilstuna skulle ha stor betydelse för kommunens möjlighet att ställa om från fossil till förnybar energi. Därför är det helt rätt tänkt av kommunen att bygga ut Ekeby biogasanläggning. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister, som uppmanar länsstyrelsen att se positivt på ansökan.

– Eskilstunas lokala biogasproduktion från avloppsslam bör snarast kompletteras med lokal biogasproduktion från matavfall. Med upp till 100 000 ton hushållsavfall som grund för biogasproduktionen kan kommunen och regionen storskaligt byta ut bensinbilen till fordon drivna med lokalt producerad biogas, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister uppmanar länsstyrelsen att se positivt på ansökan från Eskilstuna Energi och Miljö om utvidgad biogasproduktion vid Ekeby biogasanläggning och uppmanar samtidigt kommunen att i snabb takt ställa om sin egen fordonspark till miljöbilar. Det är också en viktig del i att snabbt skapa en rimlig avsättning för biogasen och minska luftföroreningarna i kommun, poängterar Gröna Bilister.
 
Tankmöjligheterna för biogas byggs ut i snabb takt i Mellansverige, men när man trots allt inte hittar något tankställe för biogas kan man utan problem tanka bensin. Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Volvo, Fiat, Mercedes, Opel och Volkswagen.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men bränslet är avsevärt billigare än bensin. Dessutom är parkering gratis för miljöbilar i åtskilliga kommuner och förmånsvärdet är reducerat med tjugo till fyrtio procent. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning landets kommuner ur miljöbilsperspektiv