Eslövs servicenämnd – påskynda bytet till miljöbilar

23/3: Eslövs servicenämnd – påskynda bytet till miljöbilar

Eslövs servicenämnd begär tilläggsanslag för att påskynda utbytet till miljöbilar. Gröna Bilister är positiva.

Eslövs kommun vill byta alla sina bilar till miljöbilar. Idag är knappt hälften av totalt 132 fordon på Service och Teknik miljöbilar. För att påskynda utbytet begär servicenämnden två miljoner kronor i utökade anslag, mot den tidigare budgeten på nio miljoner kronor. Gröna Bilister föreslår kommunen att ställa sig bakom utökningen.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det utmärkt att Eslöv nu byter till enbart miljöbilar, och eftersom det långsiktigt innebär minskade kostnader för kommunen är det rimligt att skjuta till extra anslag, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.
Miljöbilen är befriad från fordonsskatt i fem år, har lägre bränslekostnader och vanligen något högre andrahandsvärde. Kommunen anger också att reparationskostnaderna är lägre, vilket Gröna Bilister dock sätter frågetecken för.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att prioritera bilar som går på biogas eller förnybar el, i andra hand etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Alla fordon bör uppfylla höga säkerhetskrav och ha motorvärmare och alkolås.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Eslöv har ännu inte granskats, men en omställning enligt servicenämndens förslag skulle ge kommunen fina betyg.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.