EU kommissionens bilkrav för tama och för sena

19/12: EU kommissionens bilkrav för tama och för sena

EU kommissionen presenterar idag sin plan för att minska koldioxidutsläppen från bilar. Gröna Bilister välkomnar att kommissionen sätter ned foten, men beklagar att det sker med så lite kraft.

– Det är bra att EU kommissionen ställer konkreta krav på bilindustrin, kommentarer Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna bilister. Men det är som om förslaget är en fem år gammal produkt som letats fram ur byrålådorna. Var finns medvetenheten om trafikens miljöproblem, var finns öppenheten för nya tekniker? Det krävs kraftigare satsningar från kommissionen.
 
Kommissionens rapport föreslår en utsläppsgräns på 130 gram koldioxid per kilometer från 2012. De föreslår även ett system med olika utsläppsnivåer för olika storleksklasser, som de facto premierar stora och tunga bilar.
 
Gröna Bilister vill se ett mycket tuffare ställningstagande från kommissionen med hårdare sanktioner mot de bilföretag som inte följer kommissionens krav. 
 
– Dels måste kommissionen ha tuffare utsläppsgränser, dels måste de redan nu slå fast att detta bara är första steget. 130 gram 2012 måste följas av 100 gram 2015, kommentarer Lagercrantz. Dessutom måste sanktionerna mot de bilföretag som inte hänger med i teknikutvecklingen med trafiksäkra och energieffektiva miljöfordon vara så kraftiga att de märks i bolagens resultaträkningar.
 
Gröna Bilister noterar vidare att trafiksäkerhet inte berörs tillräckligt i kommissionens rapport. Krav på allt mindre och energieffektivare bilar måste åtföljas med allt högre krav beträffande säkerheten i trafiken.
 
För mer information, kontakta Jakob Lagercrantz på 0708-173 808