EUs white paper om transporter – Kommissionen tror på utsläppsmirakel, men börjar anamma den svenska modellen

28/3: EUs white paper om transporter

EU kommissionen presenterar idag sin nya transportstrategi, kommissionens White Paper on Competitive and Sustainable Transport. Gröna Bilister noterar att kommissionen tror på 60 procentig minskning av utsläpp från transporter utan att visa hur. Samtidigt öppnar kommissionen för flera marknadsmekanismer som fungerat bra, inte minst i Sverige

Eu kommissionen måste tro på mirakel, annars kommer de inte att klara klimatmålet med denna allmänna strategi, kommenterar Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister. Men samtidigt märks tydligt att kommissionen öppnar för att prova nya tekniker, satsa på olika mobilitetslösningar och biobränslen. Det är en svängning, och det är bra.

I rapporten märks tydligt att kommissionen ser allvarligt på oljeberoendet och de höga klimatutsläppen. Man öppnar för att se över subventionerade villkor för företagsbilar, skatteinitiativ för internalisera miljökostnader i trafiken, och kraftiga satsningar på att förorenaren skall betala. Samma rekommendationer tog Gröna Bilister fram för regeringen förra veckan.

Det finns flera bra tankar i kommissionens dokument. Bland annat vill man helt få bort fossilbränslebilar från stadsmiljön, och kraftigt ökade räls- och vattenburen pendling. EU kommissionen har lämnat sitt tidigare motstånd mot biodrivmedel, och föreslår bland annat att flygindustrin skall till 40% flyga på biobränsle till 2050.

Bra med satsning på många tekniker. Men att flyget skall fortsätta i samma omfattning som tidigare, men klara utsläppsmålen med biobränslen är en dum lösning, kommenterar Lagercrantz. Bra att kommissionen välkomnar biobränslen, men låt de användas i den nödvändiga landtransportsidan.

 

Gröna Bilisters strategi för en svensk miljöfordonspolitik finns här (pdf).

EU Kommissionen presenterade sin förra vitbok 2001. Den rapport som presenterades idag skall diskuteras i EU Parlamentet och EU rådet innan den läggs fast som strategi.

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz 0708-173 808, eller Gröna Bilisters kansli på 018-320 220.