EXPERTGRUPP BORTSER FRÅN ETANOLENS URSPRUNG

19/1: EXPERTGRUPP BORTSER FRÅN ETANOLENS URSPRUNG

Finansdepartementets expertgrupp, under ledning av Junilistans Sören Wibe, dömer i en dagsfärsk rapport ut ett av världens vanligaste biodrivmedel. Gröna Bilister beklagar att gruppen låtit ensidiga hänsyn blockera en klokare helhetsbild och konstaterar att expertgruppen signalerar okunskap om ursprunget till etanolen som används i Sverige. Gröna Bilister kräver tuffa sociala och miljömässiga krav på alla bränslen.

– Den etanol vi använder i Sverige, E85, kommer från verifierat hållbar sockerrörsetanol, odlad över två tusen kilometer sydöst om Brasiliens regnskogar, medan etanolen som låginblandas i bensin huvudsakligen kommer från Norrköping men också är vinrester som annars skulle slängts. Detta bortser Junilistans Sören Wibe från när han sågar all etanolproduktion, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Sedan 2002 har hälften av sockerrörsexpansionen skett på betesmark och hälften på andra grödor. Det finns exempelvis närmare 120 (2002) miljoner hektar mark i Brasilien som används för omfattande boskapsodling. Hotet mot den brasilianska stäppen och regnskogen kommer i första hand från sojabönsodling som till 90 procent går till djurfoder.

Gröna Bilister har samma krav på all bränsleproduktion. Den skall göras med tuffa sociala- och miljömässiga krav. Oavsett om det gäller diesel från Ryssland eller etanol från Brasilien. Kraven måste följas upp och förstärkas, men precis som i fallet med introduktion av ekologisk och social märkning på kaffe och andra livsmedel, så är detta ett mycket effektivt sätt att styra utvecklingen.

Wibes expertgrupp faller i fällan av att lyfta fram ett mardrömsscenario, när de istället konstruktivt borde vägt samman de bra och dåliga exempel som finns på biobränsleproduktion idag. Istället för att föreslå ett stopp av etanolproduktionen borde gruppen föreslå konkreta åtgärder för hur vi kan utveckla de ekologiska och sociala krav som bör ställas på all bränsleproduktion, avslutar Lagercrantz.

Gröna Bilister anser att Finansdepartementet borde anta en modernare syn. Beskatta de fossila bränslena kraftigare, och öppna för snabbare utveckling på biodrivmedel, energieffektivare bilar och kollektivtrafiklösningar.

För ytterligare information kontakta:

Jakob Lagercrantz, ordförande, Gröna Bilister
Tfn: 0708-17 38 08
Mail: jakob.lagercrantz@gronamobilister.se