Falkenbergs kommun: Påskynda bytet till miljöbilar!

24/3: Falkenbergs kommun: Påskynda bytet till miljöbilar!

Falkenbergs kommun har bara 24 % miljöbilar, långt under rikssnittet. Gröna Bilister uppmanar kommunen att påskynda utbytet till miljöbilar.

Enligt SKL:s undersökning ”Kommunens kvalitet i korthet” är andelen miljöbilar i kommunens förvaltningar bara 24 procent. Det är långt under rikssnittet, och bl.a. Knivsta och Tanums kommuner har enbart miljöbilar. Gröna Bilister uppmanar kommunen att påskynda omställningen.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det svagt och dåligt av Falkenberg att ha en så låg andel miljöbilar, särskilt som det också långsiktigt innebär minskade kostnader för kommunen, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Miljöbilen är befriad från fordonsskatt i fem år, har lägre bränslekostnader och vanligen något högre andrahandsvärde.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att slå fast att man framgent enbart
godkänner miljöbilar och prioriterar bilar som går på biogas eller förnybar el, i andra hand etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Alla fordon bör uppfylla höga säkerhetskrav och ha motorvärmare och alkolås.

– Det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Kommunen bör alltså prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Falkenberg har ännu inte granskats, men en omställning enligt servicenämndens förslag skulle ge kommunen fina betyg.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.