Falköping: Gröna Bilister gratulerar till miljöpriset

25/11: Falköping: Gröna Bilister gratulerar till miljöpriset

– Att miljöpris går till personer som engagerar sig för bytet från bensin och diesel till miljöbränslen är positivt för hela miljöbilsutvecklingen. Falköpings miljöpris till biogaskämpen Krister Pettersson är verkligen något att fira, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Kommunens motivering lyder ”Genom att möta framtiden nu, klara energiomställningen från fossilbränslen till miljövänliga alternativ bidrar vi lokalt till att minska de globala effekterna på vårt klimat. En av kommunens anställda, Krister Pettersson, har genom en tydlig framtidsbild särskilt bidragit till att vi kommit igång med produktion av biogas, skapat de nätverk och kontaktytor som ger förutsättningar för miljövänliga transporter i vår kommun.
 
Krister Pettersson arbetar på ett engagerande och entusiasmerande sätt på att få en balans mellan stad och landsbygd.  Hans vision är att en miljödriven utveckling kan åstadkommas genom att landsbygdens grödor nyttjas för biogasproduktion som ger förutsättningar för miljövänliga transportalternativ. På sikt kommer detta arbete att bidra till alternativa försörjningsmöjligheter för vårt näringsliv och ett bibehållet öppet jordbrukslandskap.”
 
Gröna Bilister har gett Falköpings miljöbilsarbete betyget 4 av maximala 10.

Det som berömdes var:

·        Att kommunen har miljöbilar, även om det bara är en enda.

·        Att kommunen börjat ställa vissa miljökrav på sina fordon – krav som kan ”uppgraderas” till att omfatta även biobränslen.

·        Det aktiva arbetet för att introducera biogas för fordonsdrift i kommunen.

·        Kommunens Klimp-ansökan för att etablera biobränslen och stimulera medborgarna att köpa miljöbil.

·        Utbildningen i ”ecodriving”, såväl för kommunanställda som för allmänhet. 

Gröna Bilister presenterade fyra huvudsakliga rekommendationer till Falköping kommun:

1)      Stärk miljökraven i upphandling av tjänster – t.ex. bör upphandlingen av färdtjänst innehålla stegvis ökande krav på andel miljöbilar.

2)      Stärk miljökraven på den egna fordonsparken, så att de fossilbränsledrivna fordonen successivt fasas ut.

3)      Inför delfinansiering av merkostnaden för miljöbilar oberoende av eventuella Klimp-bidrag.

4)      Tillse att det verkligen etableras tankställen för etanol E85 och biogas för fordonsdrift, oberoende av eventuella Klimp-bidrag.

 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv