Fordonsskatteförslaget får VG

6/9: Fordonsskatteförslaget får VG

Fordonsskatt efter tjänstevikt är som inkomstskatt efter skostorlek. Det är på tiden att den modellen skrotas, och vi ger det nya förslaget VG. Det säger Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz i en kommentar till förslaget på ändrad fordonsbeskattning.

Regeringens kommande förslag innebär enligt vad Gröna Bilister erfar en grundskatt på 360 kronor per år med en koldioxiddel på 15 kronor per gram koldioxid som överstiger utsläpp på 100 gram per kilometer. Koldioxidkomponenten för fordon som drivs med förnybara bränslen föreslås vara 10 kronor per gram.
 
Den gröna bilisten får mer pengar över till annat medan stadsjeepsfundamentalisten får ta en högre nota. Men vi är oroliga att de som köper riktigt bränsleslukande fordon behöver en än tydligare plånbokssignal för att byta bilbeteende och därför föreslår vi en progressiv beskattning på de riktigt höga utsläppen, kanske 30 kronor per gram koldioxid för den del som överskrider 200 gram per kilometer. Dessutom bör skillnaden i beskattning ökas mellan fordon som släpper ut fossil respektive förnybar koldioxi
 
Gröna Bilister är också positiva till att skatteomläggningen är kostnadsneutral, så att det ökade skattetrycket på stadsjeepar och andra bränsleslukande fordon fullt ut motsvaras av sänkt skatt för miljöbilar.

­Svenska koldioxidutsläpp per nysåld personbil ligger över 190 gram per kilometer, skyhögt över EU-genomsnittet och mycket långt från EU:s beslut om max 120 gram per kilometer år 2010. En ändrad fordonsbeskattning är ett viktigt steg i att närma sig denna mer sunda nivå.

Gröna Bilisters årliga granskning ”Miljöbästa Bil” visar att det finns miljöbilar i varje storleksklass, med samma komfort och säkerhet som gammaldags bilar ­ men kraftigt reducerad miljöpåverkan. Därför är tiden mogen för en beskattning som tydligare stimulerar bilar som går på förnybara drivmedel samt bilar med särskilt låg bränsleförbrukning. 

För ytterligare information, kontakta Gröna Bilisters ordförande Jakob
Lagercrantz, 0708-173 808, eller presskontakt Mattias Goldmann, 070-309 00
45.