Första energibolagsgranskningen: Göteborgs Energi får 8 gröna bilar av 10 möjliga

25/8: Första energibolagsgranskningen: Göteborgs Energi får 8 gröna bilar av 10 möjliga

Göteborg Energis arbete för att minska bilismens miljöpåverkan är imponerande, med ett starkt fokus på biogas som den senaste tiden kompletterats med eldrift. Betyget blir 8 gröna bilar av 10 möjliga, i Gröna Bilisters första energibolagsgranskning någonsin. Betyget kan höjas om de aviserade planerna på storskalig biogasproduktion förverkligas.

– Göteborg Energis tidiga engagemang i fordonsgas och biogasproduktion har haft stor betydelse för att biogasen nu är ett etablerat, nationellt fordonsbränsle. Det har också etablerat Göteborgsregionen och Västsverige som en stark gasmarknad med bred kompetens och utvecklingspotential, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Gröna Bilister är särskilt positiva till Göteborg Energis omfattande, tidiga och långsiktiga satsning på fordonsgas, inklusive etablerandet av Fordonsgas Väst, delägarskapet i AFV som tillverkar gasdrivna Volvo V70, och en rad biogasanläggningar i regionen. Överlägset viktigast är dock Gothenburg Biomass Gasification Project, GoBiGas, Göteborg Energis stora satsning på produktion av biogas genom förgasning av biobränsle. Anläggningen blir den första i sitt slag när den enligt planerna tas i bruk i slutet av 2012.

– En sådan satsning ger tillförsikt för hela den svenska fordonsgasmarknaden och får stor betydelse för biogasutvecklingen också utanför Sverige, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister poängterar vikten av att pionjärer i omställningen till förnybara drivmedel får långsiktiga spelregler både för bränslet och fordonen, vilket i nuläget helt saknas. Gröna Bilister bedömer dock att storsatsningar på biogas i sig kan leda till bättre spelregler eftersom regeringen då måste ta mer hänsyn till branschen än om den består av mindre investeringar.

Gröna Bilister har under många år granskat landets kommuners arbete för hållbar bilism, men först nu börjar man systematiskt granska energibolagen.

– Energibolag har en mycket viktig roll i omställningen till hållbar bilism, särskilt i övergången till biogas, eldrift och vätgas. Vi räknar med att genomföra en rad granskningar inom det närmaste året och bedömer att Göteborg Energis arbete kan vara en viktig inspirationskälla för andra energibolag, säger Mattias Goldmann, huvudansvarig för energibolagsgranskningarna.

Läs hela granskningen:  Göteborgs energi energibolagsgranskning 110727.pdf

För ytterligare information: Kontakta Jakob Lagercrantz, 0708-173 808 jakob.lagercrantz@gronamobilister.se, eller Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronamobilister.se.