Första specifika miljöbilsutställning: MiljöBil 2008

1/1: Första rena miljöbilsutställningen – MiljöBil 2008, 17-19 januari

Miljöbilsboomen fortsätter och minst var fjärde nybil beräknas vara en miljöbil i år. För första gången samlas miljöbilar och miljöanpassad bilteknik på en mässa för allmänheten, MiljöBil 2008 den 17-19 januari på Sollentunamässan.

– Miljöfrågan och klimathotet kommer alltmer i fokus och det kanske viktigaste området där var och en kan göra stor skillnad är vilka fordon vi väljer. Därför samlar vi för första gången miljöbilar, biobränslen och miljöteknik under ett tak för allmänheten att beskåda, säger Johan Grape, projektledare för MiljöBil 2008.

MiljöBil 2008 är en återkommande mässa med inriktning mot miljöfordon. Fokus ligger på personbilar och lätta transportfordon avsedda för förnybara bränslen. Under mässan genomförs korta symposier på aktuella teman, för att allmänhet och specialintresserade enkelt ska kunna ta till sig den senaste kunskapen.

MiljöBil 2008 genomförs i samarbete med Gröna Bilister, som säkerställer att alla produkter på mässan uppfyller den statliga miljöbilsdefinitionen eller motsvarande krav på andra områden. Dessutom är enbart produkter som finns på marknaden eller snart introduceras välkomna – den besökare som vill ska direkt kunna teckna kontrakt på mässan eller i sin egen bilhandel tillägger Johan Grape.

– MiljöBil 2008 är en styrkedemonstration för miljöbilsutvecklingen. Det är första gången som Sollentunamässan genomför en mässa med enbart miljöbilar och miljöteknik för fordon. Den nya mångfalden av miljöfordon har lett till ett behov att samla bilar under ett tak och underlätta jämförelser. Dessutom finns vi på plats som opartisk aktör utan koppling till något bilmärke, vilket underlättar för rådvilla konsumenter som vill göra ett grönare bilval, säger Martin Prieto Beaulieu, projektansvarig för Gröna Bilister.

Miljöbilsmässan hålls på Sollentunamässan den 17-19 januari, med öppettider 10-17 torsdag. fredag och lördag Programmet för invigning och miniseminarier läggs successivt ut på www.sollentunaexpo.se/miljobil/ och www.gronamobilister.se.

För ytterligare information: Kontakta Johan Grape, 0705-13 23 99, eller Martin Prieto Beaulieu, 0702-132 055.