Fortkörningsböter efter lön

25/9: Fortkörningsböter efter lön

Den första oktober i år fördubblas böterna för fortkörning. Gröna Bilister är positiva till höjningen, men föreslår att böterna relateras till bilistens inkomst enligt finsk modell.

– Höginkomsttagare skrattar gott åt fortkörningsböterna också efter höjningen. För att böterna ska få en styrande effekt också för dem, måste de inkomstrelateras. Så är det redan i Finland, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

Sänkta hastigheter är en viktig del i att minska trafikens klimatpåverkan och öka trafiksäkerheten. Höjda fortkörningsböter och fler övervakningskameror är centrala delar i arbetet. Därför är Gröna Bilister positiva till förändringen.

Från första oktober femdubblas också bötesbeloppet för att köra utan eller med nedsmutsad registreringsskylt, till 1 500 kronor.

– Det har varit orimligt billigt att plocka bort skylten eller göra den oläslig så att fartkameror och trängselavgiftskameror inte kan fånga bilen på bild. Den nya avgiften gör det mindre lockande för fuskarna och är särskilt aktuell eftersom Stockholm sade klart ja till trängselavgifterna i folkomröstningen. 

Höjda hastighetsböter – faktaruta

Fortkörning på 30- och 50-väg:
0 – 10 km/h för fort: i dag 1.000 kr, höjs till 2.000 kr
11 – 15 km/h 1.200, höjs till 2.400
16 – 20 km/h 1.400, höjs till 2.800
21 – 25 km/h 1.600, höjs till 3.200
26 – 30 km/h 1.800, höjs till 3.600
31 – 40 km/h 2.000, höjs till 4.000 och indraget körkort

Fortkörning på 70/90/110-väg:
1 – 10 km/h 800, höjs till 1.500 kr
11 – 15 km/h 1.000, höjs till 2.000
16 – 20 km/h 1.200, höjs till 2.400
21 – 25 km/h 1.400, höjs till 2.800
26 – 30 km/h 1.600, höjs till 3.200
31 – 35 km/h 1.800, höjs till 3.600 och indraget körkort
36 – 40 km/h 2.000, höjs till 4.000 och indraget körkort

 
Gröna Bilister vill överbrygga fejden mellan bilister och miljövänner. Gammaldags organisationer som Motormännen kämpar emot miljöförbättringar med näbbar och klor. Moderna, smarta organisationer som Gröna Bilister inser att bilismen inte kan vara en fredad zon och att bilisten likaväl som alla andra vill bidra till ett bättre samhälle.

                     
För ytterligare information:  Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Se även www.gronamobilister.se