Förverkliga biogasplanerna, Mönsterås!

14/8: Förverkliga biogasplanerna, Mönsterås!

Mönsterås överväger lokal biogasproduktion i anslutning till Södra Cells massafabrik. Gröna Bilister uppmanar kommunledningen att förverkliga planerna och presenterar fem punkter för en påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till Mönsterås planer på att tillverka biogas lokalt, med en lokal biogasmack etablerad redan nästa år. Samtidigt skulle Södra Cell bli självförsörjande på fordonsbränsle och kommunen kunna ställa om sin fordonsflotta till biogas.

Gröna Bilister uppmanar kommunen att skynda på, för att därmed pressa kostnaderna.

– Om Mönsterås kan få spaden i jorden innan årsskiftet, står staten för en tredjedel av kostnaden för biogasmacken. Det vore ledsamt om kommunen missade en sådan möjlighet, särskilt som de verkar väl medvetna om att biogasen är ett viktigt och bra bränsle för framtiden, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister poängterar också värdet av att Mönsterås ställer om sin egen fordonsflotta till gasbilar.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt. Vissa kommuner har redan nästan hundra procent miljöbilar, men ingen har enbart biogasbilar. Här kan Mönsterås bli först och visa vägen för andra kommuner, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister föreslår Mönsterås fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

 


· Gasmack för alla. Allt för många kommuner gör det svårt att tanka biogas genom att kräva särskilda tankkort eller ha begränsade öppettider. Det ska vara lika lätt att tanka biogas som bensin!

· 300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om 500 gasmackar år 2012 och en miljon gasbilar år 2020. Mönsterås bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav 100 i kommunal ägo.

· 10 000 kronor gaspeng. Mönsterås kommun bör införa en lokal gasbilspeng på 10 000 kronor eller 30 procent av merkostnaden, för att snabbt få igång en lokal gasbilsmarknad. Så gör redan bl.a. Helsingborg och Västerås.

· Miljöbilskrav på taxi. Mönsterås bör begära att taxi kör skolskjuts, färdtjänst och andra samhällsbetalda resor körs på biobränslen, med en förhöjd milersättning för de som kör på biogas. Så gör redan bl.a. Östersund och Kristianstad.

· Informationskampanj. En nyligen genomförd Skop-undersökning visar att de flesta bilister vet ganska lite eller inget alls om biogas som drivmedel. Kommunen bör börja informera i god tid innan gasmacken invigs.

 

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på biogas under 2009-2010.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. En lokal biogassatsning i Mönsterås ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, vd för Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se