Garantera gastillgången, Växjö!

10/9: Garantera gastillgången, Växjö!

Växjö får i början av november sitt första tankställe för biogas, invid reningsverket Sundet. Nu finns förutsättningarna att bli ett verkligt föredöme för grön bilism – men kommunen måste tillse att privatbilister kan tanka enkelt och med garanterad gastillgång, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

– Kommuner som tillverkar egen biogas av slam från reningsverket gör ett problem till en resurs. Den lokala produktionen av biobränsle minskar beroendet av allt dyrare olja, bensin och diesel och minskar klimatpåverkan med upp till nittio procent. Växjös biogassatsning är alltså både bra för plånboken och ett viktigt steg i kommunens arbete för minskad klimatpåverkan, konstaterar Goldmann.
 
De nya tankmöjligheterna för biogas ger goda möjligheter för kommunen att ställa om sin egen fordonspark till miljöbilar, poängterar Gröna Bilister. Gasen räcker i ett inledningsskede till 80-100 gasfordon, varav en stor del bör bli kommunala – men Växjö rekommenderas att redan från början göra gasen tillgänglig också för privatbilister som vill köra grönare. Tanken bör vara publik, öppen dygnet runt och man bör kunna betala med sedlar och vanliga kreditkort. Dessutom bör gastillgången garanteras, så att man om tillfällig gasbrist uppstår tar dit ett flak gas från någon närliggande gasleverantör – den som kör på gas ska inte behöva vara mer orolig över bränsletillgången än den som kör på fossila bränslen.
 
Tankmöjligheterna för biogas byggs ut i snabb takt i södra Sverige. Växjö har sedan tidigare fyra tankställen för etanol men har hittills varit en vit fläck på kartan när det gäller biogas. Det har betytt att miljöbilsutvecklingen gått långsammare här än i andra kommuner – men nu kan den skjuta fart! Gasfordon säljs i dagsläget av bl.a. Volvo, Fiat, Mercedes, Opel och Volkswagen.
 
– Det har blivit lönsamt att ta miljöbilsansvar. De flesta miljöbilar kostar något mer i inköp, men bränslet är avsevärt billigare än bensin. Dessutom är parkering gratis för miljöbilar i åtskilliga kommuner och förmånsvärdet är reducerat med tjugo till fyrtio procent. Det är alltså helt oförsvarbart att många av landets kommuner fortfarande inte ens börjat bytet från fossil bensin till förnybar etanol eller biogas.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning landets kommuner ur miljöbilsperspektiv