Gävle bör införa gratis parkering för miljöbilar

11/3: Gävle bör införa gratis parkering för miljöbilar

Ännu en tid behövs en del stimulans för att det ska bli självklart att välja miljöbil. Därför är det utmärkt att Gävle troligen inför gratis parkering för miljöbilar från 1 september, med utformning i huvudsak enligt Gröna Bilisters rekommendationer.

– Tekniska kontorets förslag är mycket positivt och en viktig signal att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar. Om politikerna följer rekommendationen, ger det en klar lokal morot att välja miljöbil, eftersom man dels tjänar ett antal tusenlappar på gratis parkering, dels slipper hålla på att skaffa växelpengar för automaten och oroa sig för lapplisor, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gävles gratis parkering avser bilar som uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition, vilket är helt i linje med vad Gröna Bilister rekommenderar – det är viktigt att vi får en och samma definition i hela landet. Också tidsbegränsningen på tre år har Gröna Bilisters gillande.

– Miljöbilar ska inte vara gynnade för evigt, när det blivit självklart att välja en bil som är mindre störande för klimat och hälsa bör förmånerna tas bort. Tre år räcker för att bidra till en lokal miljöbilsboom, förutsatt att regeringen gör sitt med en klar nationell stimulans, säger Mattias Goldmann.
 
På en punkt önskar Gröna Bilister ett förtydligande: Kraven på bilisten som förmånen.
 
– Ingen ska kunna skaffa en etanol- eller gasbil, köra den på bensin och ändå få förmåner som gratis parkering. Gävle bör täppa igen den luckan, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister uppmanar också politikerna att se över kostnaden för gratisparkeringen – 500 kronor är i högsta laget för att förmånen verkligen ska få fler att välja miljöbil.
 
Trafikutskottet beslutar om förmånen under veckan, varpå ärendet ska upp i kommunfullmäktige. Gröna Bilister uppmanar Gävlepolitikerna att anta tekniska kontorets förslag, med tankkrav och en lägre avgift som enda föreslagna förändringar.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.