Gävle kommun försöker förmå fler att bilpendla – och uppmanar till fortkörning

15/10: Gävle kommun försöker förmå fler att bilpendla – och uppmanar till fortkörning

Gävle kommun försöker i en stor kampanj att få fler Stockholmare att bosätta sig i Gävle – och bilpendla till Stockholm. Dessutom anges en tidsåtgång som kräver fortkörning. Gröna Bilister uppmanar kommunen att dra in kampanjen – och k-märka den.

Med kampanjen ”Swooosch!”, som bl.a. syns i Storstockholms kollektivtrafik, ska stockholmare förmås flytta till Gävle och pendla därifrån till Stockholm. Texten lyder ”Swooosch! Så snabbt går det. Med nya E4:an når du Gävle med bil på 90 minuter.”

– Att i dagens klimatdebatt föreslå ökad bilpendling är inte bara dumt och ansvarslöst, det är så otidsenligt att kampanjen bör dras in och k-märkas, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

Gröna Bilister är också mycket kritiska till Gävle kommuns påstående att resan med bil tar 90 minuter. För att klara de 170 km mellan de båda stadskärnorna på 90 minuter måste man hålla en snittfart på 113 km/h. Det är olagligt fort hela vägen och i Stockholmsområdet så mycket över hastighetsgränserna på 70 och 90 km/h att körkortet är i fara.

– Det måste gå att locka folk till Gävle utan att uppmana till olagligheter, säger Mattias Goldmann och har själv ett förslag. ”Tåget klarar sträckan på 85 minuter, eftersom det får köra väsentligt fortare än högsta tillåtna motorvägsfart. Att bosätta sig i Gävle och tågpendla till Stockholm på 90 minuter är både lagligt och klimatanpassat. Jag förutsätter att kommunen ersätter sitt nuvarande kör-för-fort-budskap med att man bör ta tåget, särskilt som det dessutom minskar risken för trafikolyckor och bidrar till att man kommer fram utvilad.” 

Gröna Bilister påpekar också för Gävle kommuns kampanjansvariga att det finns nya pendelparkeringar vid varje trafikplats från Björklinge och norrut, vilket ytterligare minskar skälen till att ta bilen hela sträckan.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av Gävle som miljöbilskommun