Gävle Taxi får ris & ros av Gröna Bilister – och kommunen uppmanas påskynda taxis omställning

7/9: Gävle Taxi får ris & ros av Gröna Bilister – och kommunen uppmanas påskynda taxis omställni

Gävle Taxi vill byta till gasbilar och uppmanar kommunen att påskynda introduktionen av en biogasmack. Gröna Bilister instämmer och bedömer ett byte till gasbilar som mycket positivt, men avvisar helt taxibolagets kritik av etanol.

– En genomsnittlig taxibil går drygt 10 000 mil per år, så varje miljötaxi gör samma miljönytta som sju normala miljöbilar. Dessutom kör taxi mycket i innerstan, där låga hälsopåverkande utsläpp är särskilt viktiga. Därför skulle det ha stor betydelse om Gävle Taxi byter till biogasbilar, som minskar klimatpåverkan med ungefär 90 procent och nästan inte har några hälsopåverkande utsläpp alls. Kommunen bör sätta alla klutar till för att snart ha en gasmack på plats, säger Martin Prieto Beaulieu, ansvarig för taxifrågor på Gröna Bilister.

Gävle Taxi har i nuläget inga miljöbilar, och avvisar etanoldrift utifrån bilens högre kostnad. Gröna Bilister menar att bolaget överdriver merkostnaden, och avvisar taxibolagens argument om att etanolproduktionen är tveksam.

– Tidvis har det kostat mer att köra på etanol än bensin, vilket är helt galet eftersom etanolen drygt halverar bilens klimatpåverkan och innebär att vi köper biobränsle från tredje världens fattiga demokratier istället för mellanösterns rika diktaturer. De usla arbetsförhållanden och den höga miljöpåverkan som etanolen ibland kritiserats för gäller i själva verket oljeindustrin, säger Martin Prieto Beaulieu.

Gröna Bilister uppmanar Gävle kommun att säkerställa att det är lönsamt att köra taxi på klimatsmarta biobränslen.

– Kommuner och landsting står för ungefär hälften av taxis inkomster, framför allt genom färdtjänst och skolskjuts. Gävle bör ta efter Linköping, Norrköping och Östersund och begära att taxi kör använder miljöbilar med förnybara drivmedel när de kör för kommunen. Egentligen är det ju orimligt att kommunen med skattepengar köper onödigt smutsiga, klimatförstörande transporter. 

Enligt Naturvårdsverkets, Vägverkets och Konsumentverkets gemensamma bedömning, minskar bilar som framförs på etanol E85 klimatpåverkan med 56 procent jämfört med bensin (och drygt 50 procent jämfört med diesel), medan biogas minskar klimatpåverkan med 93 procent. Gröna Bilister uppmanar också Gävle kommun att påskynda etableringen av biogas i kommunen.

– Biogas är det bästa fordonsbränslet, och för taxi som kör mycket i stan är gasens obefintliga partikelutsläpp en särskild fördel. Gävle bör se till att det snart etableras ett tankställe för biogas i kommunen, till glädje också för landets alla gasbilister som idag inte har någon mack mellan Uppsala och Skellefteå.


För ytterligare information kontakta:
Martin Prieto Beaulieu, Gröna Bilister
Tfn: 0702-132 055