Gävles gratis parkering för miljöbilar utmärkt

19/4: Gävles gratis parkering för miljöbilar utmärkt

Ännu en tid behövs en del stimulans för att det ska bli självklart att välja miljöbil. Därför är det utmärkt att Gävle troligen inför gratis parkering för miljöbilar från 1 september, med utformning i huvudsak enligt Gröna Bilisters rekommendationer.

– Tekniska nämndens förslag är mycket positivt och en viktig signal att man tar omställningen från fossil till förnybar och miljövänligare trafik på allvar. Om kommunfullmäktige följer rekommendationen, ger det en klar lokal morot att välja miljöbil, eftersom man dels tjänar ett antal tusenlappar på gratis parkering, dels slipper hålla på att skaffa växelpengar för automaten och oroa sig för lapplisor, kommenterar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gävles gratis parkering avser bilar som uppfyller Vägverkets miljöbilsdefinition, vilket är helt i linje med vad Gröna Bilister rekommenderar – det är viktigt att vi får en och samma definition i hela landet. Också tidsbegränsningen till sista augusti 2010 har Gröna Bilisters gillande.

– Miljöbilar ska inte vara gynnade för evigt, när det blivit självklart att välja en bil som är mindre störande för klimat och hälsa bör förmånerna tas bort. Tre år räcker för att bidra till en lokal miljöbilsboom, förutsatt att regeringen gör sitt med en klar nationell stimulans, säger Mattias Goldmann.
 
Gävlepolitikerna har också lyssnat på Gröna Bilister när det gäller att ställa krav på den som får miljöbilsförmånen.
 
– Ingen ska kunna skaffa en etanol- eller gasbil, köra den på bensin och ändå få förmåner som gratis parkering. Gävle har täppt igen den luckan genom att kräva att man till minst 50 procent ska tanka på etanol eller biogas om bilen är avsedd för det. Det är utmärkt, och många andra kommuner med miljöbilsförmåner bör ta efter, säger Mattias Goldmann.
 
Ärendet ska nu upp i kommunfullmäktige. Gröna Bilister uppmanar Gävlepolitikerna att anta tekniska nämndens förslag, för en minskad klimatbelastning från Gävles bilister.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av Gävle som miljöbilskommun