GB positiva till Uppsala kommunfullmäktiges bifall till miljöbilspool öppen för allmänheten

28/10: GB positiva till Uppsala kommunfullmäktiges bifall till miljöbilspool öppen för allmänheten

Uppsalas kommunfullmäktige beslutade bifalla förslaget om att införa en miljöbilspool, med bilar som också kan hyras ut till allmänheten. Gröna Bilister är positiva.

Göteborg, Linköping, Mölndal och Nacka är några av de kommuner som hyr ut sina bilar till allmänheten. Genom att dela på bilarna, minskas kommunens kostnader, samtidigt som allt fler kan få tillgång till bil utan att behöva äga bil. Nu har Uppsala kommunfullmäktige beslutat snabbutreda frågan, utifrån en motion från miljöpartiet. Förslaget innebär att en bilpoolen med enbart miljöbilar inrättas, i första hand för kommunens personal, som istället för att köra egna bilar i tjänsten får tillgång till miljöbil. När kommunen inte använder bilarna kan de bokas av allmänheten.

– Kommuner och privatpersoner är lysande partners i en bilpool, eftersom kommunen främst behöver bilar vardagar dagtid och privatpersoner framför allt vill ha tillgång till bilen kvällar och helger. En sådan samverkan minskar det totala bilbehovet och ger kommunen mer pengar över till annat, säger Gröna Bilisters kommungranskare Mattias Goldmann.

Nu ska kommunen snabbutreda frågan innan man slutligt beslutar att införa en miljöbilspool i Uppsala. Gröna Bilister menar att det inte behövs.

– Varför slösa tid och skattepengar på att uppfinna hjulet på nytt? Kommunen bör fatta beslut om bilpool nu, och basera utförandet på erfarenheter från bland annat Göteborg och Linköping som haft modellen i flera år. Också Umeå inför en miljöbilspool till årsskiftet och har gjort precis den utredning som Uppsala efterfrågar. Det finns ingen anledning att vänta, särskilt som en miljöbilspool är helt i linje med Uppsalas beslutade miljöinriktning, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister uppmanar också Uppsalaborna att se över om deras bilbehov kan täckas av att vara med i en bilpool eller hyra bil, istället för att äga egen bil.

– Genom att vara med i en bilpool, får man tillgång till bil när man behöver och slipper alla de problem det innebär att äga bilen. Dessutom vet vi att den som är med i en bilpool minskar sitt körande avsevärt, helt enkelt för att bilnycklarna inte bränner i fickan och man tänker över sitt användande lite mer. Än bättre är det förstås när bilpoolen enbart har miljöbilar, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.

Gröna Bilister har tidigare kritiserat Uppsalas kommun ur miljöbilsperspektiv, bland annat för att man inte genomfört fullmäktiges beslut om parkeringsförmåner för miljöbilar. När Uppsala inrättar en bilpool med miljöbilar som kan hyras ut till allmänheten, kan de räkna med höjt betyg i nästa kommungranskning.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.