Ge förtur åt miljötaxi på Stockholms färjeterminaler!

15/12: Ge förtur åt miljötaxi på Stockholms färjeterminaler!

– Miljötaxi bör få förtur vid färjeterminalerna i Stockholm, precis som de redan har på Arlanda. Det säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister, med anledning av ett förslag som nu läggs till Stockholms Hamn AB.

Stockholms Hamn bör utreda om miljöbilar kan ges förtur i taxikön vid färjeterminalerna i Frihamnen och längs Stadsgården. Det föreslår miljöpartiet idag i en skrivelse till Stockholms Hamn AB.
 
Från 1 december får taxi som drivs med förnybara drivmedel förtur på Arlanda, genom prioriterade köer. Gröna Bilister har vid en första utvärdering på plats funnit att systemet effektivt gynnar miljötaxi och har stor betydelse för att få taxibranschen att ställa om från diesel till etanol och gasdrift. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till ett liknande initiativ vid de större hamnarna i Stockholm, liksom på Bromma och Centralstationen.
 
– I Stockholm finns god tillgång på såväl biogas som etanol och alltfler taxibolag ställer om från fossila till förnybara bränslen. När stora aktörer som hamnar och flygplatser gynnar miljötaxi, skyndas omställningen på ytterligare, säger Mattias Goldmann.
 
Gröna Bilister presenterade nyligen ”Utmaning 2010”, en handbok om hur offentliga aktörer kan bidra till miljövänligare trafik. Ett av kapitlen just om hur man genom upphandling och styrning av transporttjänster kan få igenom en snabb miljöanpassning av trafiken.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

Läs mer om och beställ Handboken ”Utmaning 2010”