Generalagenternas prognos 2008: 100 000 miljöbilar, upp 86 procent från 2007

18/2: Generalagenternas prognos 2008: 100 000 miljöbilar, upp 86 procent från 2007

101 535 miljöbilar registreras år 2008, en ökning med drygt 86 procent jämfört med år 2007. Det visar generalagenternas prognoser, sammanställda av Gröna Bilister.

Miljöbilarna kommer att fira nya segrar på en marknad som i övrigt backar något.  Det visar generalagenternas egna prognoser till Gröna Bilister. Bakom den mycket kraftfulla förväntade ökningen finns såväl befintliga som nya miljöbilsmodeller, och ökade försäljningssiffror beräknas för såväl etanol- och biogasbilar som särskilt bränslesnåla bensin- och dieselbilar.

– Hundratusen nya miljöbilar skulle vara en fantastisk milstolpe att passera. Det innebär en klart minskad klimatpåverkan från nybilsförsäljningen, samtidigt som Sverige tar klara steg bort från oljeberoendet, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilister.

100 000 miljöbilar skulle motsvara 35 procent av den förväntade nybilsförsäljningen på 285 000 bilar, samma andel som miljöbilarna uppnådde i januari månads registreringar.

Bakom tron på en fortsatt ökad miljöbilsförsäljning ligger en allt större oro för klimatförändringarna och en förväntad bensinskattehöjning, kombinerat med ett fortsatt stigande oljepris. Marknaden stärks givetvis också av en lång rad nykomlingar som förväntas sälja väl från bl.a. Volkswagen, Hyundai och Citroën, även om generalagenternas prognoser pekar på att också 2008 års miljöbilsförsäljning toppas av etanolbilar från Volvo, Saab och Ford.

Under 2008 gäller fortsatt den statliga miljöbilspremien på 10 000 kronor för privatpersoner, det sänkta förmånsvärdet för miljöbilar, undantaget från trängselavgifter, den reducerade fordonsskatten och de förmånligare parkeringsvillkoren i cirka 35 kommuner. 

– Att välja miljöbil är inte längre någon uppoffring – bilarna är fullt ut lika komfortabla och säkra som andra bilar samtidigt som prestanda är fullt tillräckliga. Dessutom är det numera oftast klart lönsamt att rata den gammaldags fossilbilen till förmån för modernare miljöbilar, säger Mattias Goldmann.

Generalagenternas kompletta prognos, med exakta förväntade registreringssiffror modell för modell och komplettering från Gröna Bilister för det fåtal generalagenter som inte besvarat enkäten, finns på här.

För ytterligare information:

Kontakta Mattias Goldmann, 070-309 00 45, mattias.goldmann@gronamobilister.se.