Generalagenters ovilja att ta in gasdrivna modeller motverkar omställningen till hållbar bilism

5/2: Generalagenters ovilja att ta in gasdrivna modeller motverkar omställningen till hållbar bilism

Trots påtryckningar från kunder som staden Göteborg och stora företag, vägrar fortfarande flera generalagenter att ta in flera modeller av gasfordon som sedan länge finns i Europa.

– Det är en oförklarlig motvilja från några generalagenter, säger Christoffer Widegren, styrelseledamot i Gröna Bilister.  Kunderna finns, och Volvo har lämnat ett stort vaccum efter sig när de tog paus från biogasfordonen.

Ford Focus och Citroën C3 är två modeller som säljs med gasdrift i Tyskland, vilka representerar ett fordonssegment  med få alternativ i dagsläget, och som efterfrågas i tusentals exemplar årligen enbart inom kommuner och landsting. Andra modeller är Ford C-max och Renault Kangoo.

Biogasen i sig är det renaste och mest hållbara bränslet på marknaden idag. Förutom de klimatmässiga fördelarna genererar det inga utsläpp av aromatiska kolväten eller partiklar som bensin och diesel eller aldehyder som etanol. Produktionen av bränslet från gödsel och annat organiskt avfall är också en värdefull del i kretsloppssamhället i och med att vägtransporterna av avfallet minimeras, och då rötresterna kan återföras till det lokala jordbruket.

Under 2008-2009 kommer emellertid fordonsutbudet att öka med nya modeller från Volkswagen, Opel, Fiat, Mercedes och Audi.

– Biogasen har en viktig roll i det svenska samhället, kommenterar Christoffer Widegren. Det satsas som aldrig förr på lokalproducerad biogas, och nu saknas bilmodeller för att möta efterfrågan.

För ytterligare information, kontakta Christoffer Widegren på tel:  070 226 06 55