Göteborg först i Sverige med 10 stjärnor i Gröna Bilisters kommungranskning

26/5: Göteborg först i Sverige med 10 stjärnor i Gröna Bilisters kommungranskning

På tisdagen överlämnades Gröna Bilisters första tio i topp bedömning av svenska kommuners arbete med miljöfordon. Det är Göteborg Stad som av organisationen belönas för ett både långsiktigt och innovativt arbete.

Diplomet överlämnades till kommunalrådet Marina Johansson av Gröna Bilisters ordförande Jakob Lagercrantz.

– Göteborg blir välförtjänt vår första tiopoängare, kommenterar Jakob Lagercrantz. Det är blandningen av innovativa lösningar, träget arbete och noggrann uppföljning som gett de fantastiska resultat Göteborg kan visa upp.

Gröna Bilister betonar bland annat:


Den höga andelen miljöfordon (82 %) i kommunens bilflotta

Den höga andelen miljöfordon (98 %) bland kommunens förmånsbilar och beslutet att alla nya förmånsbilar ska vara miljöfordon

Produktionen av biogas vid avloppsreningsverket och arbetet med förgasning av skogsbruksrester i stor skala, där produktionsstart beräknas ske år 2012, samt arbetet med att etablera gastankställen.

Kravet på miljöfordon vid upphandling av färdtjänst, och styrningen mot miljöfordon vid övriga upphandlingar av transporter

Hållbarhetskraven på drivmedel som entreprenörer använder

Gratis parkering för miljöfordon i kombination med krav på användande av förnybart bränsle och dubbfria däck, där uppföljning sker med stickprovskontroller

Den kommunala bilpoolen som även kommuninvånarna kan använda sig av

Informationsarbetet för miljövänligare bilism som Miljöfordon i Göteborg utför

Granskningen av Göteborgs Stad har gjorts av Per Östborn, som är en av de ansvariga för kommungranskningarna i Sverige. Gröna Bilister har granskat mer än hundra kommuner, och samlat de bästa resultaten i en bok, Vision 2010.

– Kommunerna har den stora fördelen att de kan lära av varandra, och det pågår ett intimt samarbete dem emellan, avslutar Lagercrantz. När man läser rapporten om Göteborgs miljöfordonsarbete presenteras ett framstående exempel värt att studera.

För Gröna Bilister återstår nu att utveckla kraven vidare. Här kommer stadsbyggnad och hur kollektivtrafik inräknas i stadens utveckling att bland annat inkluderas.

För ytterligare information kontakta: Gröna Bilisters ordförande, Jakob Lagercrantz
Tfn: 0708-173 808.