Göteborg har åttonde högsta miljöbilsandel i landet!

Val av bil och bränsle

Det lönar sig att köra grönt!

Vilka är miljöproblemen?

Tankställen

Biltester

Viktigast

  • Välj inte större bil än nödvändigt. Om Du ibland behöver en större bil blir det oftast billigare att hyra en bil till de tillfällena.
  • Välj en bil ur bästa miljöklass, f.n. klass 2005 eller 2005h (s.k. hybridbilar).
  • Välj en bil som kan köras på ett förnyelsebart bränsle (biogas eller etanol=E85).
  • Välj en så bränslesnål modell som möjligt bland de bilar du kan tänka dig.


Fördjupning