Göteborg – Sveriges bästa miljöbilskommun

3/5: Göteborg – Sveriges bästa miljöbilskommun

Gröna Bilister presenterade idag sin nya granskning av Göteborgs stad som miljöbilskommun. Göteborg får nio stjärnor av tio möjliga och är därmed en av Sveriges högst rankade kommuner.

– Göteborg får 9 stjärnor med spets. Vi är mycket imponerade av deras engagerade miljöbilsarbete på bred front som år efter år fortsätter att utvecklas, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Bland det särskilt berömvärda märks

– Den höga andelen miljöfordon (64 %) i kommunens bilflotta

– Den höga andelen miljöfordon (66 %) bland kommunens förmånsbilar och beslutet att alla nya förmånsbilar ska vara miljöfordon

– Tydlig prioritet för miljöfordon vid upphandling av färdtjänst, taxi och bud, främst genom ekonomiska styrmedel

– Extra bonus vid ramupphandlingar åt dem som använder högre biobränsleinblandningar än vad som krävs

Gröna Bilister ger fem huvudsakliga rekommendationer till Göteborgs kommun:

1.      De konventionella bilarna måste bytas ut i en högre takt än hittills om målet med 90 procent miljöfordon vid utgången av år 2008 ska uppfyllas. Inför därför, i likhet med Malmö och Östersund, ett uttryckligt krav att miljöfordon ska väljas då personbilar köps in, och att undantag ska motiveras och godkännas skriftligt.

2.      Avveckla så långt möjligt kommunens förmånsbilar till förmån för en ytterligare utbyggnad av de kommunala bilpoolerna och andra typer av förmåner till anställda.

3.      Tänk om avseende miljöbilsförmånen gratis parkering – att förbehålla förmånen för göteborgare skulle minska miljöbilsförsäljningen i kransorterna. Onödig bilpendling får lösas på andra sätt.

4.      Stimulera medborgarna att utbilda sig i sparsam körning, t.ex. genom att subventionera sådana kurser, lotta ut dem eller ha dem som pris vid tävlingar.

5.      Kräv i likhet med Örebro kommun en successivt ökande andel etanol i bensin och RME i diesel.

Den första granskningen av Göteborg gjordes 2004. Även då fick Götebrog 9 stjärnor.

Se hela rapporten

För mer information, kontakta Mattias Goldmann, 0703 09 00 45, eller Jakob Lagercrantz, 0708 173 808.