Göteborgs förslag till miljözon

15/10: Göteborgs förslag till miljözon för lätta fordon får beröm av Gröna Bilister: Utmärkt nyskapa

Miljözonerna för tung trafik har påskyndat omställningen till renare bussar och lastbilar. Nu ska Göteborgs stad utreda miljözoner för personbilar, som ännu inte finns någonstans i landet. Gröna Bilister är starkt positiva och bedömer att det kan bli ett viktigt verktyg i omställningen till grönare trafik.

– Innerstadsluften i Göteborg är så dålig att man måste våga tänka nytt och annorlunda. Miljözoner för personbilar skulle ge bättre luft och grönare trafik på samma sätt som zonerna redan fungerat för tunga fordon, säger Mattias Goldmann, kommungranskare på Gröna Bilister.

En majoritet av Göteborgs kommunstyrelse, bestående av de borgerliga partierna och vänsterpartiet, röstade i onsdags igenom att miljözoner för lätta fordon ska utredas, inklusive vilka krav som ska ställas och hur själva zonen ska utformas. I nuläget kan staden dock inte införa miljözoner utan regeringens godkännande.

– Kommunerna har ansvaret för att uppfylla normerna för luftkvalitet, men de saknar alltför många verktyg i sin verktygslåda för att effektivt kunna bidra till minskade utsläpp. Kommunerna bör själva kunna införa miljözoner, trängselavgifter och liknande styrmedel, och i väntan på det bör regeringen förstås bevilja den ansökan vi förutsätter att Göteborg så småningom lämnar in, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister är positiva till Göteborgs lokala krav på att miljöbilar inte ska ha dubbdäck, ett kriterium som rimligen kommer att ingå i miljözonen för personbilar.

– Miljözonerna för lätta fordon bör vara likadant utformade överallt i landet där de införs, men precis som miljözonerna för tung trafik så måste någon kommun gå före och definiera vad som är viktigt att ha med. Därför är det arbete Göteborg nu startar viktigt för många kommuner i landet och vi räknar med att staden bjuder in många aktörer i diskussionen om zonens utformande, säger Mattias Goldmann.

Gröna Bilister har tidigare utsett Göteborg till Miljöbilsbästa Kommun, till stor del just utifrån stadens innovativa arbete med att minska trafikens miljö-, hälso- och klimatpåverkan.


För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45. Gröna Bilisters granskning av Göteborg som miljöbilskommun finns på www.gronamobilister.se.