Göteborgs priskrig på bensin drabbar miljö och konsument

14/10: Göteborgs priskrig på bensin drabbar miljö och konsument

– Det pågående priskriget på bensin i Göteborg har inga vinnare. Förr eller senare får konsumenten betala priset och redan dag ett drabbas försäljningen av etanol och därmed miljön och hälsan. Slut fred, bensinbolag, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Göteborg i dagsläget har Sveriges lägsta bensinpriser.

I Göteborg har bensinbolagen sänkt bensinpriset till precis över tio kronor litern. Varken etanolen, fordonsgasen eller dieseln har prissänkts, vilket betyder att det i dagsläget är billigast att köra på bensin. Det innebär i sin tur att utsläppen av fossil koldioxid, partiklar och kväveoxider ökar, med ökad växthuseffekt och sämre hälsa som följd.

– Ett lägsta anständighetskrav vore att också priset på etanol, fordonsgas och diesel sänks – nu sänder bensinbolagen ut signaler till marknaden att hålla fast vid bensinbilen. Det är ansvarslöst när vi alla vet att beroendet av fossila bränslen snabbt måste avvecklas.

I Göteborg säljs såväl etanol som fordonsgas på en lång rad mackar. Eftersom samtliga etanol- och gasbilar också kran framföras på bensin, innebär det ensidiga priskriget sannolikt att ett stort antal gas- och etanolbilar just nu körs på bensin. Detta motverkar endast delvis av att Göteborgs stad kräver att man till 70 procent tankar ”rätt” bränsle för att få ta del av miljöbilsförmånen gratis parkering.

Gröna Bilister slår också fast att ett priskrig i längden inte gynnar konsumenten.

– Bensinbolag är inga välgörenhetsorganisationer. De prissänkningar vi upplever nu, tar de igen med ränta längre fram. Dessutom kan priskrigen leda till att fler aktörer slås ut från marknaden, och då minskar prispressen. Den enda konsumentgrupp som gynnas av priskriget är bilturister som tankar i Göteborg nu och sen aldrig igen, säger Mattias Goldmann, som uppmanar bensinbolagen att snarast sluta sitt bensinkrig.

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskningar av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv