Grattis, Kalmar – utmärkt ort för etanolproduktion!

16/8: Grattis, Kalmar – utmärkt ort för etanolproduktion!

– Etanolproduktion i Kalmar gynnar miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att ett Malmöföretag uppges vilja starta etanolproduktion i Kalmar. Placeringen i hamnen minskar fabrikens miljöbelastning.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger etanol produktionen upp till 60 arbetstillfällen i bygden. Det är alltså helt rätt tänkt av Malmöföretaget Fred Holmberg & Co att vilja starta lokal biobränsleproduktion för fordonsdrift.
 
Gröna Bilister uppmanar nu Kalmar kommun att se över hur man kan bidra till att satsningen blir en del av bygdens omställning bort från de fossila bränslena. Kommunen bör ställa om sin fordonspark till miljöbilar, systematiskt gynna bilister att skaffa miljöbil och ställa miljöbilskrav på taxibolag som kör färdtjänst och skolskjuts åt kommunen.
 
– Varje kommunägd bil som drivs med bensin eller diesel innebär en onödig miljöbelastning, onödigt höga milkostnader och dessutom att man stödjer Mellanösterns diktaturer istället för det lokala näringslivet. Det är hög tid för kommunen att helt byta till miljöbilar, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Produktionen uppges ske i Tjärhovets hamnområde och beräknas till 150 000 ton liter etanol per år. Gröna Bilister, som nyligen avslutat en etanolstudie i Brasilien, ställer sig till förfogande för den fortsatta beredningen av frågan.
 
Gröna Bilister poängterar värdet av att satsa på flera biobränslen för fordonsdrift. I Kalmar finns sedan tidigare möjligheten att tanka biogas, genom tankställe från Kalmar Vatten och Renhållning AB. Biogasen minskar koldioxidutsläppen med ungefär 90 procent, minimerar utsläppen av hälsofarliga partiklar och kväveoxider och minskar bilistens milkostnad med ungefär tre kronor. 
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv