Grattis, Laholm – utmärkt ort för etanolproduktion!

8/8: Grattis, Laholm – utmärkt ort för etanolproduktion!

– Etanolproduktion i Laholm gynnar miljövänligare bilism och bidra till omställning bort från bensin och diesel, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister med anledning av att Laga Bioenergi nu beslutat starta etanolproduktion i Laholm.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger lokal produktion av etanol eller biogas närmare 30 arbetstillfällen i bygden. Det är alltså helt rätt tänkt av Laga Bioenergi att vilja starta lokal biobränsleproduktion för fordonsdrift.
 
Gröna Bilister uppmanar nu Laholms kommun att se över hur man kan bidra till att satsningen blir en del av bygdens omställning bort från de fossila bränslena. Kommunen bör ställa om sin fordonspark till miljöbilar, systematiskt gynna bilister att skaffa miljöbil och ställa miljöbilskrav på taxibolag som kör färdtjänst och skolskjuts åt kommunen.
 
– Varje kommunägd bil som drivs med bensin eller diesel innebär en onödig miljöbelastning, onödigt höga milkostnader och dessutom att man stödjer Mellanösterns diktaturer istället för det lokala näringslivet. Det är hög tid för kommunen att helt byta till miljöbilar, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Produktionen kommer att ske i Hov, intill Vallberga Lantmäns nya foderfabrik och Laholms Biogas. Därmed stärks möjligheterna för synergieffekter mellan bränsle och spannmål och mellan olika biobränslen. Produktionen beräknas till 23 miljoner liter etanol per år, tillräckligt för att ersätta drygt 17 miljoner liter bensin. Gröna Bilister, som nyligen avslutat en etanolstudie i Brasilien, ställer sig till förfogande för den fortsatta beredningen av frågan.
 
Gröna Bilister poängterar värdet av att satsa på flera biobränslen för fordonsdrift. I Laholm finns sedan tidigare möjligheten att tanka biogas, genom tankställe från E.On. Biogasen minskar koldioxidutsläppen med ungefär 90 procent, minimerar utsläppen av hälsofarliga partiklar och kväveoxider och minskar bilistens milkostnad med ungefär två kronor.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv