Grattis Östersund – Bästa Trafikantveckan i Sverige!

25/1: Grattis Östersund – Bästa Trafikantveckan i Sverige!

EU-kommissionen har utsett Trafikantveckan i Östersund till den bästa i Sverige och en av de tio bästa i Europa. Gröna Bilister gratulerar kommunen till ett välförtjänst pris och uppmanar kommunen att ställa sig bakom Gröna Bilisters begäran om fortsatt nationell samordning av Trafikantveckan.

– Östersund är en av Sveriges absolut bästa miljöbilskommuner och det är glädjande att EU-kommissionen uppmärksammat det. Må utmärkelsen sporra till nya stordåd, säger Mattias Goldmann, Gröna Bilisters kommungranskare.
 
Östersund fick det nationella European Mobility Week (EMW) Award 2007, med motiveringen:
 
”The city organised numerous activities dedicated to the climate change problem. Several exhibitions were organised on clean alternative transport modes as well as various competitions that raised awareness of children and other commuters about the efficiency of soft modes compared to motorised vehicles. It also successfully involved celebrities who explained the climate change problematic and proposed a program where commuters could trade their old car for free public transport passes. The City also organised an environmental breakfast with information about carpools and public transport services. This was mainly targeted at businesses and associations that could then try EcoDriving, biogas cars and electric bicycles. This fostered workplace travel plans including sustainable transport modes.”
 
I Sverige deltog i fjol 54 kommuner i Europeiska Trafikantveckan, som syftar till att minska trafikens miljö- och klimatbelastning. Arbetet samordnas av Naturvårdsverket i samarbete med Vägverket, men i kommande regleringsbrev föreslår regeringen enligt vad Gröna Bilister erfar att samordningsansvaret helt stryks. Naturvårdsverket ska inte ens sammanställa vad kommunerna gjort. Kommunerna tänks själva anmäla sig direkt till Bryssel, utan samordning eller rådgivning.
 
År 2000 beslutade EU-kommissionen att ge finansiellt och politiskt stöd till en gemensam satsning för miljövänligare trafik. Sverige var ett av de länder som förband sig att delta i och främja kampanjen i sitt land. ”In town, without my car”-kampanjen utvidgades år 2002 till ”European Mobility Week”. År 2006 medverkade 1 322 städer i Europa, varav 54 i Sverige. Naturvårdsverket fick i uppdrag av regeringen att, i samarbete med Vägverket och andra berörda myndigheter, samordna och utvärdera kampanjen.
 
 
För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv

EU-kommissionens utmärkelse