Grattis Storbritannien till smart fordsbeskattning!

24/2: Gröna Bilister: Grattis Storbritannien till smart fordonsbeskattning!

Gröna Bilister har en längre tid argumenterat för att fordonsbeskattningen ska utformas enligt en bonus-malus modell, där bilar med riktigt låga utsläpp belönas och de med höga utsläpp beskattas särskilt hårt. Nu införs systemet – i Storbritannien. Lär av Storbritannien, uppmanar Gröna Bilister Sveriges regering.

Storbritannien kommer att införa en bonus-malus-beskattning av fordon. Liksom i Norge och Frankrike har modellen varit en framgång och bidragit till en mycket snabb utsläppsminskning.
– Regeringens tidigare miljöbilspremie och nya femåriga fordonsskattebefrielse för alla miljöbilar är trubbiga instrument som gynnar alla miljöbilar lika mycket oavsett hur stor den faktiska klimatpåverkan är. Självklart bör t.ex. en biogas- eller elbil gynnas mer än en dieselbil som klarar utsläppsgränsen med något enstaka gram. Dessutom är det rimligt att bilar med riktigt höga utsläpp beskattas extra hårt. Det görs nu i Storbritannien, och vi bör ta efter, säger Jakob Lagercrantz, ordförande för Gröna Bilister.

Modellen som Storbritannien kommer att använda är avsedd att vara inkomstneutral, så att den utökade bonusen för bilar med mycket låga utsläpp motsvaras av höjda avgifter – malus – för bilar med mycket höga utsläpp. Gröna Bilister bedömer att det ger bättre förutsättningar för ett stabilt, långsiktigt system.

– Finansdepartementet har inte förstått att det går att skapa en miljöfordonsmodell som är kostnadsneutral. Vi får hållbara beräkningsmodeller, där de bästa fordonen belönas medan de sämsta bestraffas. Bonus-malus modellen kan med små justeringar vara budgetmässigt neutral även om miljöbilsförsäljningen ökar snabbt, säger Jakob Lagercrantz.

Gröna Bilister anser även att det ska finnas skillnad mellan fossila och förnybara drivmedel. Att göra det är mycket viktigare i Sverige än i Storbritannien, eftersom möjligheten att tanka biobränslen är mycket mer utvecklad här. Enligt Naturvårdsverket och Vägverket minskade den som under 2008 till 100 procent tankade E85 respektive biogas bilens klimatpåverkan med 50 respektive 85 procent.

För Gröna Bilisters förslag för Sverige, läs rapporten ”Farväl till fossilerna” på http://www.gronamobilister.se/rapporter