Grattis, Umeå och Ö-vik till utökad etanolproduktion

16/8: Grattis, Umeå och Ö-vik till utökad etanolproduktion!

Bio Fuel Industries har beslutat att lägga sina två etanolfabriker i Umeå och Skellefteå. Fabrikerna börjar byggas år 2009 och befäster Västerbotten-Västernorrland som en ledande etanolregion. Gröna Bilister är positiva till placeringen, som minskar fabrikernas miljöbelastning.

– Vi måste bryta beroendet av de fossila bränslena, och det kräver många lokala initiativ. Dessutom ger lokal etanolproduktionen arbetstillfällen i bygden. Därför är Bio Fuel Industries beslut mycket positivt, säger Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister uppmanar nu Umeå och Ö-vik kommuner att se över hur man än mer än idag kan bidra till att satsningen blir en del av bygdens omställning bort från de fossila bränslena. Särskilt Umeå kommun har en hemläxa i att ställa om sin fordonspark till miljöbilar, systematiskt gynna bilister att skaffa miljöbil och ställa miljöbilskrav på taxibolag som kör färdtjänst och skolskjuts åt kommunen.
 
– Varje kommunägd bil som drivs med bensin eller diesel innebär en onödig miljöbelastning, onödigt höga milkostnader och dessutom att man stödjer Mellanösterns diktaturer istället för det lokala näringslivet. Det är hög tid för kommunen att helt byta till miljöbilar, och riva upp det olyckliga beslutet om att ersätta etanolbussarna med dieselbussar, uppmanar Mattias Goldmann från Gröna Bilister.
 
Gröna Bilister poängterar värdet av att satsa på flera biobränslen för fordonsdrift. Umeå har sedan tidigare en förstudie som visar att lokal biogasproduktion skulle vara möjlig och lönsam. Biogasen minskar koldioxidutsläppen med ungefär 90 procent, minimerar utsläppen av hälsofarliga partiklar och kväveoxider och minskar bilistens milkostnad med ungefär tre kronor. 
 

För ytterligare information: Kontakta Gröna Bilisters Mattias Goldmann, 070-309 00 45.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv