Gröna Bilister & 2MA Technology har inlett ett samarbete

12/4: Gröna Bilister & 2MA Technology har inlett ett samarbete

 Gröna Bilister har slutit ett samarbetsavtal med företaget 2MA Technology, som tillverkar enheter för s.k. ISA (intelligent stöd för anpassning av hastighet) med stöd för Sparsam körning.

– Att använda sig av ISA med stöd för sparsam körning är ett effektivt sätt att minska bränsleförbrukning och miljöpåverkan från kommunens fordon, säger Ingvar Johansson, 2MA Technology

Liksom Gröna Bilister arbetar 2MA Technology i projektform gentemot landets kommuner. Landets kommuner kan nu ta ett helhetsgrepp på sin bilanvändning genom att låta sig granskas av Gröna Bilister samtidigt som kommunerna analyserar körbeteendet i sina fordon med hjälp av ISA.

– De kommuner som använder sig av 2MA: s system för ISA uppmanar vi att också låta sig granskas av oss, säger Cecilia Carlqvist, VD hos Gröna Bilister.
Därigenom tar kommunen ett helhetsgrepp i hållbarhetsarbetet inom transporter.

ISA talar om för föraren vilken hastighetsgräns som gäller på aktuellt vägavsnitt. Om föraren överskrider gränsen får föraren en varning om detta, t.ex. via en ljudsignal. Körbeteende och bränsleförbrukning loggas och kan analyseras i efterhand.

För ytterligare information:

Ingvar Johansson, 2MA Technology
Tfn: 0730-76 66 08
E-post: ingvar.johansson@gabria.se
www.2ma.se

Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17