Gröna Bilister: Andra gasmack vore utmärkt, Eskilstuna!

15/1: Gröna Bilister: Andra gasmack vore utmärkt, Eskilstuna!

Eskilstuna energi och miljö planerar att öppna en andra gasmack före årsskiftet. Gröna Bilister är positiva och uppmanar kommunen att förverkliga planerna, samtidigt som man ger fem förslag för påskyndad omställning till biogas.

Biogas är det bästa fordonsbränslet på marknaden, med 93 procent lägre klimatpåverkan än bensin, enligt Naturvårdsverkets och Vägverkets nya rapport. Dessutom minskar utsläppen av partiklar till nära noll och kväveoxiderna minskar med två tredjedelar. Därför är Gröna Bilister starkt positiva till en utökad tillgång på biogas i Eskilstuna.

– Att byta till biogas är en mycket viktig insats för minskad klimatpåverkan och bättre innerstadsluft. Dessutom blir kommunen mindre beroende av ett i framtiden stigande oljepris, vilket gör att man får mer pengar över till kärnverksamheten samtidigt som det skapas arbetstillfällen lokalt, säger Cecilia Carlqvist, VD för Gröna Bilister.

Gröna Bilister betonar att gasmacken bör ligga bra till för privatbilisten, att tillgången på biogas måste säkras och att macken bör ha samma service som en normal bensinmack.

– För att få en riktig biogasboom är det viktigt att det är lika lätt att tanka gas som bensin. Man ska inte behöva åka någon omväg, inte behöva vänta längre på att få tanka och kunna fylla på luft i däcken, tvätta vindrutan och gå på toa precis som på en vanlig mack, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister bedömer att hälften av Bodens nya bilar skulle kunna köras på gas redan om några år, men för att det ska ske är det viktigt att kommunen slår fast en offensiv gasplan.

Gröna Bilister föreslår Boden fem konkreta punkter för en lokal biogassatsning:

300 gasbilar. Nationellt bör vi enas om målet en miljon gasbilar år 2020. Eskilstuna bör kunna nå 300 gasbilar till år 2012, varav uppemot100 i kommunal ägo.

Tre mackar. En publik gasmack är bra, två är bättre, men för en kommun av Eskilstunas storlek är tre gasmackar ett rimligt mål. Kommunen bör utnyttja det särskilda bidrag som staten har för gasmackar.

Kräv gasanvändning när ni köper transporttjänster. När kommunen köper färdtjänst, skolskjuts och andra transporter bör man kräva en successivt ökad andel gasfordon. Så gör Linköping, med resultat att två av tre taxibilar är gasbilar.

 

Delfinansiera gasbilens merkostnad. En biogasbil är bäst för klimatet globalt och luften lokalt, men den kostar ofta något mer vid inköpstillfället. Eskilstuna bör göra som Helsingborg, Östersund och många andra kommuner och stå för en tredjedel av merkostnaden.

 

Informera mera. Alltför många är fortsatt omedvetna om det breda fordonsutbud som numera finns på gassidan. Kommunen bör t.ex. anordna gasbilsvisningar i samverkan med bilhandeln.

 

Gröna Bilister räknar med en snabbt ökande efterfrågan på gasbilar redan i år.

– Nu finns det bra gasbilar från bland annat Volvo, Volkswagen, Ford och Mercedes. Samtidigt ökar medvetenheten om att vi måste minska bilismens klimatpåverkan. Eskilstunas utökade biogassatsning ligger helt rätt i tiden, säger Cecilia Carlqvist.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister