Gröna Bilister anställer ny verksamhetsledare

10/3: Gröna Bilister anställer ny verksamhetsledare

Från och med mars arbetar Cecilia Carlqvist heltid hos Gröna Bilister. Cecilia har varit engagerad i miljöfrågor sedan barnsben. Miljöintresset har hon senare kompletterat med en omfattande högskoleutbildning i naturresurs- och företagsekonomi. Professionellt har hon erfarenheter från en rad sektorer inom miljösverige.

– Intresset och medvetenheten kring trafikens miljöeffekter har under de senaste åren vuxit kraftigt i samhället. Det har också fört med sig möjligheter för Gröna Bilister att utvecklas från en liten ideell miljöorganisation med kontor i ordförandes bostad till en stabil verksamhet med flera anställda. Ur detta har behovet av en anställd verksamhetsledare sprungit, säger Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister.

Cecilia har studerat ekonomiprogrammet med naturresursinriktning vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Hon har också läst en magisterkurs i Miljö och hållbart företagande vid Stockholms universitet samt ett år vid Miljökommunikation och ekonomiprogrammet i Gävle.

– Först och främst vill jag att dagens transportsystem ska bli mer hållbart och att de fossila bränslena ersätts med mer uthålliga bränslen, säger Cecilia Carlqvist. Jag vill även underlätta för människor att utnyttja kollektivtrafiken. Bland annat skulle jag vilja att det vore möjligt att starta med cykel på landsbygden och därefter ta med sig cykeln på bussen eller tåget in till staden utan svårigheter.

Bland Cecilias yrkeserfarenheter kan nämnas tjänster som miljösamordnare inom Landstinget i Sörmland, assistent åt miljöchefen hos Swedbanks miljöstab och nu närmast konsult vid företaget WSP Environmental.

– Jag skulle vilja se en kraftig utbyggnad av biogas runt om i Sverige och tror att Gröna Bilister mycket väl kan vara en pådrivande aktör inom detta område.

Cecilia kommer att fungera som föreningens ansikte utåt. Hon ska också leda en del av de projekt som föreningen redan driver samt initiera nya.


För ytterligare information, kontakta: Jakob Lagercrantz, ordförande i Gröna Bilister: 0708-173 808

Gröna Bilister kommer att vara på Energitinget den 11 mars from med klockan 10.00. Kontakta oss gärna för en träff.