Gröna Bilister: Äntligen, Burlöv – byter till miljöbilar

15/1: Gröna Bilister: Äntligen, Burlöv – byter till miljöbilar

Inte en enda av Burlöv kommuns 16 personbilar och 16 lätta lastbilar är miljöbilsklassad. Enligt kommunens egna beräkningar släpper bilarna ut minst 90 ton koldioxid per år. För att minska utsläppen bilarna nu bytas mot miljöfordon, enligt förslaget till ny miljöbilspolicy som kommunstyrelsen ska besluta i dagarna. Gröna Bilister uppmanar kommunstyrelsen att ställa sig bakom utbytet.

– Den som byter till miljöbil halverar klimatpåverkan jämfört med en konventionell bil. Därför är det ledsamt och pinsamt att Burlövs kommun inte har en enda miljöbil, vilket placerar dem landets absoluta bottenliga, och glädjande att de nu vill göra något åt det, säger Gröna Bilisters VD Cecilia Carlqvist.

Förslaget till miljöpolicy anger att miljöbilar ska väljas där så är möjligt, med prioritet för bilar som går på biogas eller förnybar el. I andra hand föreslås etanolbilar, elhybrider och bilar som går på förnybar dieselolja. Alla fordon som går på diesel eller etanol ska ha motorvärmare, och alla bilar förutom utryckningsfordon ska också utrustas med alkolås.

– Burlöv tänker rätt, det är stor skillnad också mellan olika miljöbilar och biogas och eldrift har lägst miljöpåverkan. Det är helt rätt att prioritera också mellan bränsleslagen, vilket bör kombineras med att säkerställa att bilarna verkligen tankas med rätt drivmedel, säger Cecilia Carlqvist.

Gröna Bilister har granskat över 100 kommuner som Miljöbilsbästa kommun. Burlöv har ännu inte granskats, men hade i nuläget fått mycket dåligt betyg. En omställning enligt den föreslagna miljöpolicyn skulle ge kommunen klart bättre betyg.

Gröna Bilisters granskning av landets kommuner ur miljöbilsperspektiv finns på www.gronamobilister.se.

För ytterligare information kontakta:
Cecilia Carlqvist, VD, Gröna Bilister
Tfn: 070-271 35 17
E-post: cecilia.carlqvist@gronamobilister.se
Gröna Bilisters pressrum: www.mynewsdesk.com/se/pressroom/grona_bilister